Piotr Oliński, Pogoda i klimat regionów południowobałtyckich od końca XIV do początków XVI w. w źródłach narracyjnych

Autor

  • Maja Gąssowska Instytut Historii PAN

Słowa kluczowe:

pogoda, klimat, średniowiecze, XVI w., regiony południowobałtyckie

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brückner Eduard. 1890. Klimaschwankungen seit 1700: nebst Bemerkungen über die Klimaschwankungen der Diluvialzeit, „Geographische Abhandlungen”, 4, 2, Wien–Olmütz, s. 1–324.

Chroniken. 1899. Die Chroniken der niedersächsischen Städte. Lübeck, 2, wyd. K. Koppmann, Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, 26, Leipzig.

Foote Peter G., Wilson David M. 1975. Wikingowie, Warszawa.

Górski Karol. 1976. Zagadnienie geografii historycznej mórz na przykładzie Bałtyku, „Przegląd Geograficzny”, 48, 4, s. 581–588.

Kornaus Jan. 1925. Jan Długosz, geograf polski XV wieku, „Prace Geograficzne”, 5, s. 81–126.

Polaczkówna Maria. 1925. Wahania klimatyczne w Polsce w wiekach średnich, „Prace Geograficzne”, 5, s. 1–80.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-18

Jak cytować

Gąssowska, M. (2023). Piotr Oliński, Pogoda i klimat regionów południowobałtyckich od końca XIV do początków XVI w. w źródłach narracyjnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 498–502. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3679

Numer

Dział

Recenzje