Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Ogrody zwierząt. Staropolskie zwierzyńce i menażerie

Autor

  • Konrad Bielecki

Słowa kluczowe:

menażenia, zwierzęta, Rzeczpospolita, historia, kolekcje zwierząt

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Animals. 2020. Animals and Courts: Europe, c. 1200–1800, red M. Hengerer, N. Weber, Berlin–Boston.

Bedini Silvio A. 1997. The Pope’s elephant, Manchester.

Leclerc de Buffon Georges-Louis. 1765. Histoire naturelle, générale et particuliére, avec la description du Cabinet du Roi, 13, Paris.

Chomętowski Władysław. 1876. Materyały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI i XVII wieku poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Jana Ostroroga wojewody poznańskiego, Warszawa.

Clark Stuart. 2007. Vanities of the Eye: Vision in Early Modern European Culture, Oxford–New York.

Daszkiewicz Piotr. 2004. Polskie zwierzyńce i ogrody zoologiczne w Histoire des ménageries de l’Antiquité à nos jours Gustawa Loisela, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 49, 1, s. 119–128.

Egmond Florike. 2017. Eye for Detail. Images of Plants and Animals in Art and Science, 1500–1630, London.

Fedorowicz Zygmunt. 1962. Zarys historii zoologii, Warszawa.

Findlen Paula. 1994. Possessing nature: museums, collecting, and scientific culture in early modern Italy, Berkeley.

Fisher James. 1967. Zoos of the World. The Story of Animals in Captivity, New York.

Foucault Michel. 1993. Nadzorować i karać: narodziny więzienia, Warszawa.

Gessner Conrad. 1563. Thierbuoch: das ist ein kurtze Bschreybung aller vierfüssigen Thieren, so auff der Erden und in Wassern wonend, sampt jrer waren Conterfactur […], Zürych.

Giese Ursula. 1962. Wiener Menagerien: Ebersdorf, Neugebäude, Belvedere, Schönbrunn, Wien.

Grigson Caroline. 2016. Menagerie. The History of Exotic Animals in England 1100–1837, New York.

Il teatro. 2001. Il teatro della natura di Ulisse Aldrovandi, red. R. Simili, Bologna.

Jakóbczyk-Gola Aleksandra. 2019. Gabinety i ogrody. Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania, Warszawa.

Jordan Gschwend Annemarie. 2009. The Portuguese Quest for Exotic Animals, [w:] Cortejo triunfal com girafas. Animais Exóticos ao serviço do poder = Triumphal Procession with Giraffes. Exotic Animals at the Service of Power, red. Fundação Ricardo do Espírto Santo Silva, Lisboa,

s. 33–42.

Jordan Gschwend Annemarie. 2010. The Story of Süleyman. Celebrity Elephants and Other Exotica in Renaissance Portugal, Zurich.

Kaleta Tadeusz. 2017. Geneza dobrostanu zwierząt — aspekty historyczne i filozoficzne, „Przegląd Hodowlany”, 6, s. 1–3.

Loisel Gustave. 1912. Histoire des ménageries de l’Antiquité à nos jours, 1–3, Paris.

Łukaszewicz Karol. 1975. Ogrody zoologiczne. Wczoraj — dziś — jutro, Warszawa.

Olmi Giuseppe. 1976. Ulisse Aldrovandi: scienza e natura nel secondo cinquecento, Trento.

Pérez de Tudela Almudena, Jordan Gschwend Annemarie. 2007. Renaissance Menageries. Exotic Animals and Pets at the Habsburg Courts in Iberia and Central Europe, [w:] Early Modern Zoology. The Construction of Animals in Science, Literature and the Visual Arts, 1, red. K.A.E. Enenkel, P.J. Smith, Leiden–Boston, s. 419–445.

Rudolf II. 1997. Rudolf II and Prague. The Court and the City, red. E. Fučíková i in., London.

Sahlins Peter. 2012. The Royal Menageries of Louis XIV and the Civilizing Process Revisited, „French Historical Studies”, 35, 2, s. 237–267.

Sahlins Peter. 2017. 1668: The Year of the Animal in France, New York.

Senior Matthew. 2004. The Ménagerie and the Labyrinthe: Animals at Versailles, 1662–1792, [w:] Renaissance Beasts. Of Animals, Humans, and Other Wonderful Creatures, red E. Fudge, Urbana, s. 210–232.

Skowroński Piotr, Sosin Ewa. 2022. Nie tylko strusie. Zwierzęta w Łazienkach Królewskich czasów Stanisława Augusta, „Studia Wilanowskie”, 29, s. 71–113.

Sommer Manfred. 2003. Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, Warszawa.

Szczygielska Marianna. 2020. Elephant empire: zoos and colonial encounters in Eastern Europe, „Cultural Studies”, 34, 5, s. 789–810, https://doi.org/10.1080/09502386.2020.1780280

Thomas Keith. 1983. Man and the natural world: changing attitudes in England, 1500–1800, London.

Tiergarten. 1976. Tiergarten Schönbrunn. Geschichte und Aufgabe, red. W. Fiedler, Wien.

Wieczorkiewicz Anna. 2009. Monstruarium, Gdańsk.

Wilska Małgorzata. 1991. Curiositas jako element kultury dworskiej w XV w., [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. D. Gawinowa i in., Warszawa, s. 695–701.

Wilska Małgorzata. 2001. Biały piesek w kulturze dworskiej późnego średniowiecza, [w:] Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze — wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński, Warszawa, s. 463–473.

Wilska Małgorzata. 2002. Królewskie lwy, [w:] Heraldyka i okolice, red. A. Rachuba, S. Górzyński, H. Manikowska, Warszawa, s. 339–352.

Wiślicz Tomasz. 2021. Nowe tendencje w historiografii polskiej po 1989 roku. Raport diagnostyczny, [w:] Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku, 1, Potęga historii, red. J. Pomorski,

M. Mazur, Warszawa–Lublin, s. 267–294.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-18

Jak cytować

Bielecki, K. (2023). Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Ogrody zwierząt. Staropolskie zwierzyńce i menażerie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 507–516. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3680

Numer

Dział

Recenzje