Paweł Kurowski, Błonia krakowskie, centrum rekreacji i sportu do 1914 roku

Autor

  • Kamil Potrzuski Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.009

Słowa kluczowe:

Kraków, Błonia, historia, historia sportu

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bogusz Andrzej. 2007. Dawna Łódź sportowa 1824–1945, Łódź.

Brzoza Czesław, Sowa Andrzej Leon. 2006. Historia Polski 1918–1945, Kraków.

Buszko Józef. 1978. Historia Polski, [3], 1864–1948, Warszawa.

Chełmecki Jerzy. 2010. Etapy rozwoju sportu na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Nowocień, J. Chełmecki, Warszawa, s. 381–398.

Chełmecki Jerzy. 2019. Stan badań nad historią sportu w Warszawie, [w:] Sport warszawski w służbie Niepodległej. 140 lat sportu w Warszawie — 100 lat sportu w Polsce, red. J. Chełmecki, S. Wilk, Warszawa, s. 11–24.

Czubiński Antoni. 1975. Oświata, nauka, kultura w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa, s. 746–757.

Drozdek-Małolepsza Teresa, Małolepszy Eligiusz. 2021. Zarys dziejów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Pogoń 1947 Kłomnice (1947–2021), Poznań.

Drozdowski Marian Marek. 1979. Kultura narodowa 1918–1939, [w:] Zarys historii Polski, red. J. Tazbir, Warszawa, s. 657–668.

Gawkowski Robert. 2005. KS „Korona” Warszawa. Meandry dziejowe jednego z najstarszych klubów Warszawy, [w:] Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, red. S. Zaborniak, Rzeszów, s. 268–282.

Gawkowski Robert. 2007. Encyklopedia klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918–39, Warszawa.

Gawkowski Robert. 2019. Akademicki sport XX-wiecznej Warszawy, Poznań.

Gawkowski Robert, Wiśniewski Jacek. 2017. Sportowe dzieje Ursusa, Warszawa.

Huizinga Johan. 2007. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa.

Krawczyński Grzegorz. 2022. RKS Sarmata Warszawa. Sto lat piłki nożnej 1921–2021, Warszawa.

Kubkowski Piotr. 2018. Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa.

Laskiewicz Henryk. 1998. Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny dziejów, Szczecin.

Ordyłowski Marek. 2005. Bractwa Kurkowe, [w:] Marek Ordyłowski, Szkice z dziejów kultury fizycznej, Zielona Góra, s. 27–37.

Potrzuski Kamil. 2023. Infrastruktura sportowa międzywojennej Warszawy, Warszawa.

Rechowicz Henryk. 1997. Sport na Górnym Śląsku do 1939 roku, Katowice.

Słowik Sławomir. 2000. Polskie życie sportowe w Toruniu w okresie międzywojennym 1920–1939, Toruń.

Torowska Joanna. 2006. Park im. dra Henryka Jordana w Krakowie, Kraków.

Wieczorek Ryszard. 1968. Działalność klubów sportowych m. Poznania w latach 1918–1939, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu”, 15, s. 23–71

Wieczorek Ryszard. 1969. Działalność klubów sportowych m. Poznania w latach 1918–1939, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu”, 18, s. 181–203.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-19

Jak cytować

Potrzuski, K. (2024). Paweł Kurowski, Błonia krakowskie, centrum rekreacji i sportu do 1914 roku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 72(1), 129–136. https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.009

Numer

Dział

Recenzje