Wyznaczanie granic własnościowych w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej oraz ich trwanie w krajobrazie na przykładzie dóbr kamedułów wigierskich

Autor

Słowa kluczowe:

18 w. -- Polska / Litwa, struktury własności ziemi, granica -- linia podziału, wyznaczanie granic, majątki kościelne, kameduli (zakon), klasztor kamedułów (Wigry, Polska)

Abstrakt

DELIMITING ESTATE BORDERS IN EIGHTEENTH-CENTURY POLAND-LITHUANIA  AND THEIR REFLECTION IN LANDSCAPE. ILLUSTRATED WITH THE CASE OF THE CAMALDOLESE CONVENT IN WIGRY

The article discusses a case from 1726, when a special committee was established to resolve an ownership dispute and establish a border between the estates of the Camaldolese convent in Wigry and the royal economy of Grodno. The committee made a tour around the relevant area, which resulted in building boundary mounds, measuring the estates and describing the course of the border. The works were continued in later years. The effects are still visible in the con-temporary borders of villages; also some of the mounds have survived until today.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bylina S. 2012. Drogi – granice – most: studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu. Warszawa.

Kosmala G. 2003. Granica reliktowa. Trwałość byłej granicy polsko-niemieckiej między Sulmierzycami a Rychtalem w krajobrazie i świadomości. Toruń.

Kowalczyk–Heyman E. 2013. Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą). Warszawa .

Myśliwski G. 2008. Pamiętnicy. Ludzie sędziwi jako źródła wiedzy o przeszłości na ziemiach polskich (do końca XVI w.). In: R. Michałowski (ed.), Europa barbarica. Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata. Warszawa, 113-126.

Pielas J. 2013. Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku. Kielce.

Sahlins P. 1989. Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees. Oxford.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Jakubowski, M. (2014). Wyznaczanie granic własnościowych w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej oraz ich trwanie w krajobrazie na przykładzie dóbr kamedułów wigierskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(1), 19–35. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/736

Numer

Dział

Studia i materiały