Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a źródłami Biebrzy), Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Warszawa 2013 [omówienie]

Autor

  • Martyna Milewska

Słowa kluczowe:

średniowiecze -- Polska, granica mazowiecko-krzyżacka, pogranicze mazowiecko-pruskie, osadnictwo średniowieczne, toponomastyka średniowieczna

Abstrakt

Notka - krótkie omówienie publikacji

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Milewska, M. (2014). Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a źródłami Biebrzy), Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Warszawa 2013 [omówienie]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(1), 170–171. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/749

Numer

Dział

Sprawozdania i zapiski