Polskie poradniki dotyczące utrzymania kościołów z drugiej połowy XIX i początku XX wieku (do 1918 r.)

Autor

  • Barbara Maria Gawęcka Wydział Historyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-667 Bydgoszcz https://orcid.org/0000-0002-3050-2234

Słowa kluczowe:

19-20 w. -- Polska, utrzymanie kościołów -- poradnik

Abstrakt

POLISH HOW-TO BOOKS ON THE MAINTENANCE OF CHURCHES (FROM THE 2ND HALF OF THE 19TH C. TO 1918)

Among the how-to books specifi ed in the title the most prominent were Wskazówka do utrzymania kościołów, cerkwi i przechowywania tamże zabytków przeszłości [Guidance as to the maintenance of churches and monuments of the past] by Władysław Łuszczkiewicz (Kraków 1869), Poradnik dla zajmujących się utrzymaniem i restauracją kościołów i kościelnych sprzętów [Advice for those who maintain and restore churches and church paraphernalia] (Warszawa 1887) and Budowa świątyni. Wskazówki praktyczne przy wznoszeniu i odbudowie kościołów oraz zdobieniu ich wnętrza [Church-building. Practical advise as to erecting and restoring churches and decorating their interiors] by Rev. Leon Gościcki (Warszawa–Lwów 1917, 2nd edition Płock 1947). Those publications are invaluable as a source of knowledge on the conservation and restoration practice of the time as well as on the idea of the decent upkeep of temples, including both buildings and furnishings. The authors stress the need of preventive conservation, i.e. all the possible means to avoid any damage of historical substance. They advise the readers how to keep the church tidy, how to clean pictures and sculptures, how to heat and ventilate the interior, etc. They advise employing professional and reliable conservators. Sometimes, in good faith, they recommend conservation methods which are considered damag-ing today but were used then (e.g. removing lime coating with hot water and acid, cleaning oil paintings with water, or impregnating wooden elements with a mixture of hot linseed oil and rosin). They approach the building holistically; they are interested not only in its interior and furnishings but also in its surroundings, e.g. they stress that care should be taken of the church cemetery.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Majdowski A. 1993. Studia z historii architektury sakralnej w Królestwie Polskim. Warszawa.

Dąbrowski D. 2002. Historia pewnej akcji przeciw kiczowi w kościołach prowadzonej w latach siedemdziesiątych XIX wieku w Królestwie Polskim. In: J.Poklewski and T. de Rosset (eds.), Rozważania o smaku artystycznym. Toruńs, 185-194.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Gawęcka, B. M. (2014). Polskie poradniki dotyczące utrzymania kościołów z drugiej połowy XIX i początku XX wieku (do 1918 r.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 579–585. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/810

Numer

Dział

Studia i materiały