Polska literatura rolnicza 1795–1918: (podręczniki, poradniki, prasa)

Autor

Słowa kluczowe:

18-20 w. -- Polska, literatura rolnicza nowożytna-w. 20, literatura rolnicza -- podręczniki, poradniki rolnicze

Abstrakt

POLISH PUBLICATIONS FOR FARMERS 1795–1918 (TEXTBOOKS, HOW-TO BOOKS, JOURNALS)

The article surveys the topics concerning crop and animal production dealt with in Polish publications for farmers from the period of the partitions. After the collapse of the Polish state some popularisers of economic thought saw modern agriculture as a chance of improving the living conditions of peasants. Their publications propagated the idea that new developments in growing crops and raising livestock would boost Polish countryside, stimulating it to work harder. Numerous books and articles were published to popularise agricultural theory and practice. Most of them were devoted to growing cereal and root crops and breeding horses, cattle, sheep, pigs and poultry. Publications on agriculture from the years 1795-1918 are an interesting source of data, a testimony to consistent efforts towards enhancing agricultural production and popularising knowledge.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baranowski B. 1960. Początki i rozpowszechnienie upraw ziemniaków na ziemiach środkowej Polski. Łódź.

Brzozowski S. 1966. Stan nauk rolniczych w Polsce w latach 1795-1918. Studia i materiały z dziejów Nauki Polskiej B 10, 96.

Dütz M. 1971. Postęp i rozwój wiedzy rolniczej w Polsce. Warszawa.

Dybiec J. 1998. Główne tendencje i kierunki w rozwoju polskiej historiografii rolniczej w XIX i XX w. In: Wkład ośrodka krakowskiego w badania nad historią nauk rolniczych w Polsce. Kraków.

Inglot S. 1973. Początki polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej od XVI do XVIII wieku. In: A. Żabko-Potopowicz (ed.), Zarys polskiej myśli ekonomiczno–rolniczej do drugiej wojny światowej. Wrocław.

Szczechura T. and Szczechura R. 1967. Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w czasopismach polskiego ruchu ludowego 1889-1918. Warszawa .

Wigluszowa M. 1983. Autorzy polskich książek z zakresu gospodarstwa wiejskiego w XIX wieku. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 177, 68.

Wigluszowa M. 1991. Książka rolnicza w Polsce, jej powstanie i związki z produkcją (od XVI do końca XVIII wieku) . Roczniki Biblioteczne 1-2, 121-132.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Wnęk, J. (2014). Polska literatura rolnicza 1795–1918: (podręczniki, poradniki, prasa). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 596–612. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/812

Numer

Dział

Studia i materiały