Splendory domowe w staropolskich inwentarzach ruchomości

Autor

  • Urszula Kicińska Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-064 Kraków

Słowa kluczowe:

inwentarze ruchomości, życie codzienne, XVII–XVIII wiek

Abstrakt

Coraz większym zainteresowaniem ze strony współczesnych badaczy cieszą się inwentarze, listy posagowe, testamenty oraz różnego rodzaju rejestry zawierające opisy przedmiotów codziennego użytku w posiadaniu przedstawicieli stanu szlacheckiego. Tego typu źródła stanowią znakomitą podstawę do badań nie tylko nad wyposażeniem wnętrz i standardem codziennego życia, ale także nad mentalnością ludzi żyjących w minionych wiekach. Struktura dokumentu odpowiadała wartości poszczególnych artefaktów. Na szczycie listy znajdowały się zazwyczaj najcenniejsze rzeczy takie jak klejnoty i kamienie szlachetne, biżuteria ze złota i srebra, kosztowna broń, odzież, ozdobne tkaniny, które uznawano za domowe splendory. W dalszej kolejności wymieniano wyposażenie wnętrz, sprzęty domowe i narzędzia. Wartość poszczególnych przedmiotów odpowiadała materiałowi, z którego je wykonano, głównie: srebra, cyny, miedzi, żelaza, a okazjonalnie ze szkła, porcelany czy kryształu. Zdarzało się, że ostatnia pozycja na liście zarezerwowana była dla ksiąg, obrazów, zegarów, a nawet pojazdów, które zgodnie ze swoją kulturową, edukacyjną i materialną wartością winny być, jak można by się tego spodziewać, zarejestrowane na innym miejscu, np. pośród „kosztowności”.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dumanowski J., 2006, Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Toruń.

Głowacka A., 2004, Inwentarze majątkowe jako źródło do poznania sytuacji kobiet w małych miastach Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", nr 1, s. 25-35.

Główka D., Klonder A., 2003, Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 2, s. 157-176.

Justyniarska-Chojak K., 2014, „Wszyscy śmiertelni jesteśmy i dlatego rozrządzamy majętności swoje”. Wybór testamentów z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek), Kielce.

Justyniarska-Chojak K., 2004, Inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich Sandomierza z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, nr 1, s. 37-50.

Justyniarska-Chojak K., 2010, Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek), Kielce.

Justyniarska-Chojak K., 2008, Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego (w XVII wieku), „Almanach Historyczny”, t. 10, s. 191-200.

Klonder A., 2000, Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku, Warszawa.

Pośpiech A., 1992, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Kicińska, U. (2017). Splendory domowe w staropolskich inwentarzach ruchomości. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(4), 461–470. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/982

Numer

Dział

Studia i materiały