Tom 63 Nr 4 (2015)

					Pokaż  Tom 63 Nr 4 (2015)
To  kolejny numer naszego periodyku poświęcony problematyce funeralnej. W centrum zainteresowania Autorów znajdują się kwestie źródłoznawcze. Publikowane artykuły dotyczą zagadnień edytorstwa testamentów oraz inwentarzy pośmiertnych ze średniowiecza, a przede wszystkim z epoki nowożytnej (XV–XVIII w.). Przedstawiają edycje testamentów różnych grup społecznych — szlachty, mieszczan, duchowieństwa z Korony Polskiej, w mniejszym stopniu z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Opublikowane: 2015-01-01

Listy do redakcji