Projekt wydawnictwa „Katalog testamentów z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku”

Autor

  • Agnieszka Bartoszewicz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-5282-2933

Słowa kluczowe:

wydawnictwa naukowe, średniowiecze-o. nowożytny wczesny -- Polska / Litwa, miasteczka średniowieczne-nowożytne, księgi sądowe miejskie, testamenty średniowieczne-nowożytne, katalogi testamentów

Abstrakt

THE PROJECT OF PUBLISHING A CATALOGUE OF TESTAMENTS FROM THE COURT REGISTERS OF SMALL POLISH TOWNS UNTIL 1525

The editorial project described in the article is aimed at collecting information on the testaments which were recorded in the court registers of towns located in the Kingdom of Poland within its 1466 borders (i.e. excluding the Royal Prussia). The research concerned the archives of towns having a population of 4000 to 500 and embraced documents written up to 1525. These temporal and geographical criteria mean that, according to an initial estimate, we are going to explore more than 90 court registers from 45 towns, kept in a number of libraries and archives, catalogued in different collections of documents. Testaments were registered in municipal books in different forms, thus the catalogue will have to include varied records, ranging from copies made by notaries according to the ars dictandi rules, through documents issued by municipal authorities and minutes of court proceedings, to statements made by testators and witnesses in oral procedures. The records differ significantly in the formulation of titles and headings, which makes the research particularly diffi cult. The material collected will be arranged chronologically for each town; towns will be listed alphabetically. Each entry will include: the number of the record, the date of making the original will, information on the testator, information on the form of the record, the current signature of the book and page where the will was registered, information on the language(s) of the will, information on the edition of the will (if applicable). Particular items in the catalogue entry will be supplemented with footnotes. Finding particular entries will be facilitated by indexes: of people, of places (with contemporary place names), and of professions, offi ces and specifi cations of the social status. The catalogue and the indexes will be in Polish.Cataloguing the oldest testaments surviving in the records from particular towns will make it possible to explore last-will-making procedures and the role of municipal authorities as a supervising organ. It will also facilitate research on the role of notaries in that procedure (and generally in small towns) and on the professional standard of municipal clerks in different towns. Thus, it will contribute to investigating the development of the culture of writing and the role of written word in the life of the inhabitants of small towns.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartoszewicz A. 2003. Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa–Pułtusk.

Bartoszewicz A. 2012. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa.

Bartoszewicz A. 2014. Średniowieczne księgi sądowe polskich miast — dzieje powstania zespołów i kolekcji, [w:] Dziedzictwo utracone — dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa.

Bogucka M., Samsonowicz H. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Clark P. 1995. Introduction, [w:] Small Towns in early Modern Europe, red. P. Clark, Cambridge.

Kaliszuk J. 2011. Przemiany społecznych funkcji pisma w późnym średniowieczu. Programy badawcze i ich rezultaty, [w:] Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa.

Keller H. 1992. Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, [w:] Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, red. H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, München.

Potkowski E. 1997. Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa.

Potkowski E. 2006. Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk.

Sowina U. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie, „Kw.HKM”, R. XXXIX, nr 1.

Szende K. 2013. Testamenty i ustne oświadczenia woli. Oralność i piśmienność w procesie sporządzania testamentów na Węgrzech w późnym średniowieczu, „Kw.HKM”, R. LXI, nr 2.

Warda K. 2013. Testamenty mieszczan radziejowskich w świetle ksiąg ławniczych i radzieckich, tamże, R. LXI, nr 2.

Wiesiołowski J. 1984. Polskie dziejopisarstwo mieszczańskie w późnym średniowieczu, [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań.

Wysmułek J. 2015. Testamenty mieszczan krakowskich (XIV–XV w.), Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Bartoszewicz, A. (2015). Projekt wydawnictwa „Katalog testamentów z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(4), 569–576. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/873

Numer

Dział

Studia i materiały