Tom 62 Nr 3 (2014)

					Pokaż  Tom 62 Nr 3 (2014)

Uwaga Autorów artykułów wypełniających ten numer czasopisma jest skupiona na „profesjonalistach śmierci”, począwszy od katów — specjalistów od fachowego uśmiercania, poprzez ludzi pióra nadających zgodną z prawem i zwyczajem pisemną formę aktom ostatniej woli, aż po duchownych i świeckich uczestników wszelkich ceremonii pogrzebowych. Teksty dotyczą nie tylko dawnej Rzeczypospolitej, lecz także Królestwa Czech. Ramy chronologiczne sięgają od późnego średniowiecza po pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej.

Opublikowane: 2014-07-01

Pełny numer

Studia i materiały