Prof. dr hab. Bogusław Gediga (1933-2022)

2022-10-21

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 18 października 2022 r. zmarł wieloletni Redaktor „Przeglądu Archeologicznego” prof. dr hab. Bogusław Gediga wybitny polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii pradziejowej, badacz społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej oraz wczesnego średniowiecza. Nieoceniony pedagog i Mistrz dla wielu dolnośląskich archeologów i historyków sztuki, członek licznych gremiów naukowych oraz wieloletni kierownik Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

   Pogrzeb odbędzie się 27 października o godzinie 11:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.