Szacunek dla faktów : refleksje przy lekturze książki Andrzeja Kokowskiego "Starożytna Polska" = Respect for facts : reflection on reading the book Starożytna Polska (Ancient Poland) by Andrzej Kokowski

Autor

  • Eugeniusz Tomczak

Słowa kluczowe:

dyskusja, interpretacja, osada w Imielinie

Abstrakt

The author questions the interpretation of the discoveries at the settlement in Imielin and considers unfounded some views on iron metallurgy presented by A. Kokowski in the book Starożytna Polska (Ancient Poland)

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bielenin K. 1992. Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Kielce
Orzechowski S., Wichman T. 2006. Badania powierzchniowe na obszarze świętokrzyskiego centrum hutniczego – próba oszacowania liczby stanowisk produkcyjnych. (W:) S. Orzechowski, I. Suliga (red.), 50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia – metalurgia – edukacja. Kielce, 75-89
Tomczak E. 1993. Materiały z osady z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, stanowisko 16. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia 13, 7-132

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Tomczak, E. (2014). Szacunek dla faktów : refleksje przy lekturze książki Andrzeja Kokowskiego "Starożytna Polska" = Respect for facts : reflection on reading the book Starożytna Polska (Ancient Poland) by Andrzej Kokowski. Przegląd Archeologiczny, 62, 183–188. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1121

Numer

Dział

Artykuły
Share |