A hackbut from the Museum in Jarosław – a contribution to our knowledge of the hand-held firearms of the Polish infantry in the 16th c.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA67.2019.012

Słowa kluczowe:

firearms, hackbut, Jarosław, Renaissance

Abstrakt

Hackbuts as infantry weapons lose their military importance in the late 15th c. in favour of handgonnes, but they still play an important role as siege defence weapons in fortresses. On the other hand, sporadic mentions of hackbuts appear in registers of infantry detachments as late as the first half of the 16th c. These hackbuts were light, smaller calibre weapons that could be easily operated by a single soldier. An example of such a weapon is offered by a barrel safeguarded at the Museum of Jarosław, which is the subject of this paper.

 

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Peter Eschenloer 1828 – Peter Eschenloer, Staadtschreibers zu Breslau. Geschichten der Staadt Breslau, oder Denkwürdigkeiten siener Zeit von Jahre 1440 bis 1479, ed. J. G. Kunich, vol. 2, Breslau 1828.

Bołdyrew A. (2011). Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa: Neriton.

Domokos G. (1997). A Kassai királyi hadszertár fegyverzete és felszerelése a XVI-XVII . századi inventáriumok tükrében. Hadtörténelmi Közlemények, 110(4), 667- 747.

Durdík J. (1967). Bratislavský inventář palných zbrani z r. 1443. Historie a vojenství, 4, 573-592.

Durdík J., Mudra M., Šáda M. (1977). Alte Handfeuerwaffen. Praha: Artia.

Kelenik J. (1988). Szakállas puskák a XVI. századi magyarországi inventáriumokban. Hadtörténelmi Közlemények, 35(3), 483-520.

Grabarczyk T. (2000). Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź: Ibidem.

Konieczny K. (1964). Ręczna broń palna w Polsce w XV i XVI wieku. Muzealnictwo Wojskowe, 2, 167-237.

Malečkova K. (2005). Palné zbrane. Zbierkové fondy Slovenského národného muzea – Muzea Bojnice. Bojnice: Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice.

Plewczyński M. (2011-2013). Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, vol. I-III . Zabrze, Tarnowskie Góry: Inforteditions. Strzyż P. (2014). Broń palna w Europie Środkowej w XIV- XV w. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN . Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Strzyż P., Dzieńkowski T., Gołub S. (2016). Hakownice z ratusza w Chełmie. Przyczynek do znajomości środkowoeuropejskiej ręcznej broni palnej w XVI stuleciu. Acta Archeologica Lodziensia, 62, 99-108.

Szymczak J. (2004). Początki broni palnej w Polsce (1383- 1533). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szymczak J. 2007. Broń strzelcza na polach bitewnych i warsztatach rzemieślniczych w Polsce średniowiecznej. Studia i Materiały do Historii Wojskowości, 44, 75-103.

Opublikowane

2019-11-26

Jak cytować

Strzyż, P. (2019). A hackbut from the Museum in Jarosław – a contribution to our knowledge of the hand-held firearms of the Polish infantry in the 16th c. Przegląd Archeologiczny, 67, 307–312. https://doi.org/10.23858/PA67.2019.012

Numer

Dział

Artykuły
Share |