Geneza i rozwój nierówności społecznych w paradygmatach badawczych archeologii. Zarys problematyki

Autor

  • Arkadiusz Marciniak Instytut Archeologii UAM
  • Stanisław Tabaczyński Instytut Archeologii i Etnologii PAN

DOI:

https://doi.org/10.23858/PA65.2017.005

Słowa kluczowe:

evolutionism, Marxism, Neomarxism, social complexity, hierarchy, chiefdom, early state

Abstrakt

The article brings about an analysis of major conceptualizations of processes leading to the emergence and development of social complexity and inequality, which have been formulated within major paradigms of contemporary archaeology. The most significant contribution to these issues was offered by archaeologies inspired by functionalism and neoevolutionism. These attempts corresponded with an attempt to turn archaeology into a nomothetic discipline. Of different character were works inspired by Marxism, Neomarxism, and poststructuralism. They offered a valuable contribution to the conceptualization of the means of achieving social goals and performing social roles by different actors.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barker A.. 2008. Chiefdoms. (W:) C. Chippendale, A. Bentley and H. Maschner (eds.), A Handbook of Archaeological Theory. Walnut Creek, 515-532.

Binford L. R. 1962. Archeology as anthropology. American Antiquity 28, 217-225.

Binford L. R. 1965. Archaeological systemics and the study of culture process. American Antiquity 31, 203-210.

Brumfield E. M., Earle T.K. 1987. Specialization, exchange, and complex societies. (W:) E.M. Brumfield and T.K. E arle (eds.), Specialization, Exchange, and Social Complexity. Cambridge, 1-9.

Claessen H.J.M., Skalník P. (eds.). 1978. The Study of the State. Mouton.

Daszkiewicz W. 2015. Ewolucjonistyczna teoria kultury w antropologii społecznej. Zeszyty Naukowe KUL 59 (4), 149-164.

Flannnery K. 1994. Childe the evolutionist. A perspective from Nuclear America. (W:) D.R. Harris (ed.), The Archaeology of V. Gordon Childe. Chicago, 101-119.

Frankenstein S., Rowlands M. 1978. The internal structure and regional context of early Iron Age society in south-western Germany. Bulletin of the Institute for Archaeology 15, 73-112.

Giddens A. 1997. Sociology. The third edition. London.

Giddens A. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań.

Gilman A. 1981. The development of social stratification in Bronze Age Europe. Current Anthropology 22(1), 1-7.

Hegel G.W.F. 1990. Encyklopedia nauk filozoficznych. Warszawa.

Hodder I. 1991. Interpretative archaeology and its role. American Antiquity 56, 7-18.

Hodder I., Hutson S. 2003. Reading the Past. Current Approaches to Interpretation in Archaeology. Cambridge.

Meskell L. 2006. Social archaeology. (W:) C. Renfrew, P. B ahn (eds.), Archaeology: the Key Concepts. London, 235-240.

O’Brien M.J. 1996. Evolutionary archaeology. An introduction. (W:) M.J. O’Brien (ed.), Evolutionary Archaeology: Theory and Application. Salt Lake City, 1-22.

Peebles C.S., Kus S.M. 1977. Some archaeological correlates of ranked societies. American Antiquity 42, 421- 448.

Piekarczyk S. 1972. Historia, kultura, poznanie. Książka propozycji. Warszawa.

Piekarczyk S. 1976. Rozważania o poznaniu historycznym. Fakty, metody, źródła, teorie. Studia Źródłoznawcze 20, 141-162.

Polanyi K. 1975. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of our Time. London.

Renfrew C. 1984. Approaches to Social Archaeology. Edinburgh.

Rowlands M. 1989. A question of complexity. (W:) D. Miller, M. Rowlands (eds), Domination and Resistance. London, 29-40.

Service E. R. 1970. Cultural Evolutionism: Theory in Practice. Toronto.

Sahlins M.D. 1958. Social Stratification in Polynesia. Seattle.

Sahlins M.D. 1975. Ewolucja: konkretna i ogólna. (W:) W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa, 350-373.

Trigger B. 2006. A History of Archaeological Thought. 2nd editon. Cambridge.

Tymowski M. 2012. Organizacja społeczeństwa. (W:) S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. Poznań, 770-782.

Upham S. 1987. A theoretical consideration of middle range societies. (W:) R.D. Drennan, C.A. Uribe (eds.), Chiefdoms in the Americas. New York, 417-453.

Weber M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa.

Opublikowane

2017-11-28

Jak cytować

Marciniak, A., & Tabaczyński, S. (2017). Geneza i rozwój nierówności społecznych w paradygmatach badawczych archeologii. Zarys problematyki. Przegląd Archeologiczny, 65, 45–52. https://doi.org/10.23858/PA65.2017.005

Numer

Dział

Artykuły
Share |