Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znalezisk pieniądza kruszcowego w Polsce

  • Stanisław Suchodolski Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  • Mateusz Bogucki Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Abstrakt

Authors presents the history of the cataloging the Early Medieval Silver Hoards (c. 550-1150) and Coins from Poland, starting with the first works of Joachim Lelewel from the first half of the 19th century, through the series Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne of the mid-twentieth century, to the newest series Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. For to the newest series, the principles and rules are outlined regarding to the chronological and territorial frames. The rules for the finds and coin description are given. The basic data on the number of registered finds, their types and distribution are also provided.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczyk D. 2014. Silber und Macht. Fernhandel, Tribute und die piastische Herrschaftsbildung in nordosteuropäischer Perspektive (800-1100). Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und studien, Band 28, Wiesbaden.

Butent-stefaniak B., Malarczyk d. 2009. Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII wieku). Wrocław.

Ciołek, R. 2001. Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu. Światowid Supplement Series A: Antiquity VI. Warszawa.

Ciołek R. 2007. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen, Pommern. Collection Moneta 67, Wetteren.

Ciołek R. 2008. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen, Schlesien. Collection Moneta 83, Wetteren.

CNS – Malmer B., Rasmusson N. L., Jonsson K. (eds.), 1975. Corpus Nummorum Saeculorum IX–XI qui in Suecia reperti sunt. Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden. Stockholm.

Czapkiewicz A., Lewicki T., Nosek S., Opozda-Czapkiewicz M. 1957. Skarb dirhemów arabskich z Czechowa. Warszawa-Wrocław.

Czapkiewicz M., Gupieniec A., Kmietowicz A., Kubiak W. 1964. Skarb monet arabskich z Klukowicz powiat Siemiatycze. Wrocław-Warszawa-Kraków.

Dekówna M., Reyman J., Suchodolski S. 1974. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, II . Monety bizantyjskie, monety zachodnioeuropejskie, ozdoby, podsumowanie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

FMP I – Szczurek T., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T ., Tabaka A., Paszkiewicz B., Kaźmierczak P., Kędzierski A., Nakielski W., Sikora M. 2017. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Grosspolen. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar I. Warszawa.

FMP II – Horoszko G., Piniński J., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Bogucki M., Kowalówka A., Kulesza M. 2016. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Pommern. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar II . Warszawa.

FMP III – Gorlińska D., Suchodolski S., Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Chabrzyk P., Mitkowa-Szubert K., Piniński J., Romanowski A., Śnieżko G., Widawski M., Zawadzki M. 2015. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar III . Warszawa.

FMP IV.A – Reyman-Walczak B., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Wożniak M. 2013. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Kleinpolen. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar IV. Warszawa, 19- 222.

FMP IV.B – Butent-Stefaniak B., Ilisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T., Nakielski W. 2013. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Schlesien. (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar IV. Warszawa, 225-494.

FMP V.A – Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Piniński J., Kulesza M., Nowakiewicz T. 2016. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Ermland und Masuren, (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.), Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar V. Warszawa, 19-186.

FMP V.B – Bogucki M., Ilisch P., Malarczyk D., Chabrzyk P., Kędzierski A., Kulesza M., Nowakiewicz T., Wawrzczak R. 2016. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen 2011-2013. Addenda et Corrigenda, (W:) M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski (eds.). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar V. Warszawa, 189-340.

Gajewski L., Górska I., Paderewska L., Pyrgała J., Szymański W. 1982. Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski. Atlas. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Gumowski M. 1905. Wykopaliska monet polskich z X i XI wieku. Kraków (odb. z Rozpr. Wydz. hist. fil. Ak. Um. 48).

Gumowski M. 1939. Corpus nummorum Poloniae, T. I. Monety X i XI w., Kraków.

Gumowski M. 1953. Polskie skarby monet X-XI wieku (Materiały). Warszawa.

Ilisch P. 2000. Hochmittelalterliche Münzfunde aus dem Gebiet des heutigen Polens – ein gemeinsames Projekt. (W:) R. Cunz (ed.), Concordia ditat. 50 Jahre Numismatische Kommission der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 1950-2000. Numismatische Studien 13. Hamburg, 203-207.

Kiersnowski R. 1960. Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Warszawa.

Kiersnowski R. 1964. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Połabia, Polskie Badania Archeologiczne 11, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Kmietowicz A. 1984. W trzydziestolecie powstania Zakładu Numizmatyki w Krakowie 1954-1984. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 32/3, 449-456.

Kmietowicz A., Kubiak W. 1969. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, I, Monety arabskie. Wrocław-Warszawa-Kraków.

Kóčka-Krenz H. 1993. Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologiczna 40. Poznań.

Kubiak S., Paszkiewicz B. 1998. Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski. Inwentarz. Poznań.

Lelewel J. 1826. Stare pieniądze w roku 1824 w czerwcu blisko Płocka w Trzebuniu wykopane. Warszawa.

Lewicki T. 1969. Dzieje polskich badań w zakresie numizmatyki orientalnej. (W:) Szkice z dziejów polskiej orientalistyki III . Warszawa, 135-172.

Łyszkowski J. 2006. Odzwierciedlenie obiegu pieniężnego we wczesnym średniowieczu przez znaleziska drobne. Wiadomości Numizmatyczne 50/1 (180), 3-26.

PSW I – Slaski J., Tabaczyński S. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Wielkopolski, Polskie Badania Archeologiczne 1. Warszawa-Wrocław.

PSW II – Kiersnowscy T. i R. 1959. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza, Polskie Badania Archeologiczne 4, Warszawa-Wrocław.

PSW III – Gupieniec A., Kiersnowscy T. i R. 1965. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski Środkowej, Mazowsza i Podlasia, Polskie Badania Archeologiczne 10, Wrocław.

PSW IV.A –Reyman J. 1966. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski. (W:) Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Polskie Badania Archeologiczne 12, Wrocław-Warszawa-Kraków, 7-32.

PSW IV.B – Haisig M. 1966. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne ze Śląska. (W:) Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Polskie Badania Archeologiczne 12, Wrocław-Warszawa-Kraków, 33-66.

PSW IV.C – Kiersnowski R. 1966. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Warmii i Mazur. (W:) Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur, Polskie Badania Archeologiczne 12, Wrocław-Warszawa-Kraków, 67-78.

Romanowski, A. 2008. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen. Rechtsufriges Masowien und Podlachien. Collection Moneta 84, Wetteren.

Slaski J. 1953. Wielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztelanii gieckiej w X i XI wieku (Wczesnopolskie skarby srebrne jako materiały do społeczno-gospodarczej analizy osadnictwa). Przegląd Archeologiczny 9, 271-279.

Stronczyński K. 1847. Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300 rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk oraz porównaniem typów menniczych objaśnione. Warszawa.

Stronczyński K. 1883. Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. I. Monety czterech pierwszych wieków rozbiorem wykopalisk objaśnione. Piotrków.

Suchodolski S. 1960. [Rec.] J. Slaski, S. Tabaczyński, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. Materiały, Warszawa-Wrocław 1959. Wiadomości Numizmatyczne 4, 119-121.

Suchodolski S. 1966. [Rec.] A. Gupieniec, T. i R. Kiersnowscy, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski Środkowej, Mazowsza i Podlasia. Materiały, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965; M. Haisig, R. K iersnowski, J. Reyman, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Małopolski, Śląska, Warmii i Mazur. Materiały, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966. Wiadomości Numizmatyczne 10, 252-256

Suchodolski S. 1973. Mennictwo polskie w XI i XII wieku. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Suchodolski S. 2000. Reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI połowa XII w.). Wiadomości Numizmatyczne 44/2, 161-170.

Suchodolski S. 2006. Program reedycji inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z ziem polskich (VI-połowa XII wieku). (W:) W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później. Toruń, 41- 50.

Suchodolski S. 2012. Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym. Warszawa.

Tabaczyński S. 1958. Z badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami srebrnymi Wielkopolski. Warszawa-Wrocław.

Opublikowane
2017-11-28
Jak cytować
Suchodolski, S., & Bogucki, M. (2017). Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znalezisk pieniądza kruszcowego w Polsce. Przegląd Archeologiczny, 65, 53-68. https://doi.org/10.23858/pa65.2017.006
Dział
Artykuły
Share |