Agnieszka Zarzycka-Anioła, Marek Anioła, Izabella Dolata-Daszkiewicz, Anna Józefowska, Krzysztof Nowaczyk, Lubomiła Nowaczyk, Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Wrocław 2022, tom I: ss. 506, ISBN 978-83-66463-68-4; tom II: ss. 506, ISBN 978-83-66463-69-1; tom III: ss. 613, ISBN ISBN 978-83-66463-70-7

Autor

Słowa kluczowe:

recenzja, epoka brązu, cmentarzysko, łużycka kultura pól popielnicowych, Domasław 10/11/12/Chrzanów 4

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anioła M., Zarzycka-Anioła A. (2009). Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Chrzanowie A, gm. Kobierzyce. Poznań: Archiwum Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (maszynopis).

Gediga B. (1967). Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN.

Gediga B., Józefowska A. (2018a). Cmentarzysko wczes¬nej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom I. Katalog. Wrocław: Instytut Ar¬cheologii i Etnologii PAN. Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Gediga B., Józefowska A. (2018b). Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom II. Tablice. Część I. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Gediga B., Józefowska A. (2018c). Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom II. Tablice. Część II. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Gediga B., Józefowska A., Łaciak D., Dolata-Daszkiewicz I. (2020) Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom IV. Synteza. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-14

Jak cytować

Urban, J. (2023). Agnieszka Zarzycka-Anioła, Marek Anioła, Izabella Dolata-Daszkiewicz, Anna Józefowska, Krzysztof Nowaczyk, Lubomiła Nowaczyk, Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11/12 i Chrzanowie 4, pow. wrocławski. Wrocław 2022, tom I: ss. 506, ISBN 978-83-66463-68-4; tom II: ss. 506, ISBN 978-83-66463-69-1; tom III: ss. 613, ISBN ISBN 978-83-66463-70-7. Przegląd Archeologiczny, 71. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/pa/article/view/3509

Numer

Dział

Recenzje
Share |