Czym jest ORCID ID?

ORCID to niezależna organizacja non-profit która przydziela stały identyfikator - ORRCID ID. Ma on za zadanie odróżniać cię unikalnie spośród innych badaczy i zbierać Twoje publikacje i wyniki badań w jednym miejscu. ORCID jest zintegrowany z wieloma platformami wydawniczymi, instytucjami, usługami badawczymi na całym świecie, także z tym czasopismem. Dowiedz się więcej na orcid.org.

Jak i dlaczego używamy ORCID ID?

This journal is collecting your ORCID iD so we and the wider community can be confident that you are correctly identified and connected with your publication(s). This will ensure your connection to your full body of work stays with you throughout your career.
When you click the “Authorize” button in the ORCID popup, we will ask you to share your iD using an authenticated process—either by registering for an ORCID iD or, if you already have one, by signing into your ORCID account, then granting us permission to get your ORCID iD. We do this to ensure you are correctly identified and securely connecting to your ORCID iD.
Learn more in What’s so special about signing in.
This journal will collect and display authenticated authors’ and coauthors’ iDs on the OJS profile and article page.

Gdzie wyświetlany jest ORCID ID?

Powiadamianie o używaniu autoryzowanego ID na twoim koncie jest zaznaczone przez wyświetlanie ikony iD icon przy Twoim profilu użytkownika oraz na stronie artykułu. Dowiedz się więcej Jak ORCID ID powinien być wyświetlany?