O czasopiśmie

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953.
Pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów, zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikowane materiały dotyczą głównie materialno-technicznej strony procesów produkcji, konsumpcji i wymiany, zachodzących od pradziejów po wiek XX na ziemiach polskich oraz zagranicą, szczególnie w krajach Europy Środkowej.
Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych, zróżnicowane pod względem tematyki oraz formy, a także pozycje o charakterze recenzyjnym i sprawozdawczym.

PL ISSN: 0023-5881

e-ISSN: 2719-6496

DOI: 10.23858/KHKM

Punkty MNiSW 2019: 70

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 68 Nr 2 (2020)
Opublikowane: 2020-10-22

Kronika naukowa

Wyświetl wszystkie numery

Czasopisma IAE PAN

Czasopisma powiązane

                      

Archaeologia
Polona
                     

Fasciculi
Archaeologiae
Historicae
                       

Archeologia                     

Journal of 
Urban Ethnology
                          

Etnografia
Polska