Tomasz Rakowski, Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia