Tomasz Rakowski, Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia
PDF

Słowa kluczowe

Mongolia
transformacja ustrojowa
wspódziałanie

Jak cytować

Smyrski, Łukasz. (2020). Tomasz Rakowski, Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia. Etnografia Polska, 64(1-2). https://doi.org/10.23858/EP64.2020.017

Abstrakt

Tomasz Rakowski, Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019, ss. 360, ilustracje.

https://doi.org/10.23858/EP64.2020.017
PDF

Bibliografia

-
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.