Moc filmowego obrazu

Herzog i epifanie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.012

Słowa kluczowe:

Werner Herzog, epifania, mity apokaliptyczne, dokument etnograficzny

Abstrakt

Autorka wyjaśnia przyczyny, dla których poszukuje filmów etnograficznych poza etnografią. O roli i statusie filmu etnograficznego pisze na podstawie trzech dokumentów Wernera Herzoga. Autorka analizuje je z perspektywy antropologicznej. Postulat reżysera o nieadekwatności współcześnie tworzonych obrazów (w tym obrazów filmowych) do stanu cywilizacji „śledzi” w filmowych egzemplifikacjach, skupiając się na epifanicznych krajobrazach artysty i na jego „mitycznej świadomości”. Propozycja wyjścia poza film obserwacyjny, bazujący na racjonalnym paradygmacie, czerpie właśnie z twórczości ostatniego romantycznego Mistrza kina.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Belting H. 2010, Obraz i kult, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Bochmann G. 1994, Człowiek na wulkanie. Portret Wernera Herzoga, [w:] P.C. Seel, B. Zmudzinski (red.), Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków.
Campbell J. 2004, Mityczny obraz, Wydawnictwo KR, Warszawa.
Cendrars B. 1973, Nie wierzę własnym oczom. Historie prawdziwe, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
Cirlot J.E. 2000, Słownik symboli, Wydawnictwo Znak, Kraków.Czaja D. 2009, Lekcje ciemności, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Czaja D. 2013, Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Czaja D. 2015, Figury końca. Przybliżenia, [w:] D. Czaja (red.), Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 7–23.
Czaja D., Juszczak W. 2017, Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Czapliński J. 1994, Kino i jego sobowtór. O aspekcie transcendentnym filmów Herzoga, [w:] P.C. Seel, B. Zmudzinski (red.), Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków.
Eco U. 2008, Sztuka, Wydawnictwo M, Kraków.
Eliade M. 2009, Traktat o historii religii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
Forstner D. 1990, Świat symboliki chrześcijańskiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Herzog W. 2010, Deklaracja z Minessoty. Prawda i fakt w kinie dokumentalnym, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 112–114.
Juszczak W. 2015, Przemijalna postać świata. O Satyriconie Felliniego, [w:] D. Czaja (red.), Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 207–213.
Kopkiewicz A. 2010, Lodowe i piaszczyste pustynie Wernera Herzoga, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 34–47.
Kowalski A.P. 2014, Antropologia zamierzchłych znaczeń, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń.
Kowalski P. 2007, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
van der Leeuw G. 1997, Fenomenologia religii, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
Majmurek J. 2010, Prawda i technika, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 135–146.
Majmurek J., Wiśniewska A. 2010, Rozmowa z rzeczywistością. Z Arturem Żmijewskim rozmawiają Jakub Majmurek i Agnieszka Wiśniewska, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 162–172.
Nowina-Sroczyńska E. 2015, Hipnotyczne, nieregularne pejzaże Księcia, [w:] J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź (red.), W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 571–583.
Pflaum H.G. 2010, Jestem dość spójny. Z Wernerem Herzogiem rozmawia Hans Günter Pflaum, [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 6–27.
Przybylski R. 1994, Pustelnicy i demony, Wydawnictwo Znak, Kraków.Sarbiewska J. 2014, Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
Seel P.C., Zmudzinski B. (red.) 1994, Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków.
Słodowski J. 1994, Fenomen egzystencji – fenomen kultury, [w:] P.C. Seel, B. Zmudzinski (red.), Werner Herzog, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków.
Słownik terminów literackich 2004, A. Nawrot (red.), Wydawnictwo Greg, Kraków.
Szczuka K. 2010, Kaspar David Friedrich po Holokauście. Z Marią Janion rozmawia Kazimiera Szczuka [w:] Herzog. Przewodnik Krytyki Politycznej, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 90–99.
Szymborska W. 2010, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków.
Uszyński J. 1986, Herzogowska antropologia, „Film na Świecie”, nr 331.
JUE 18/2020

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Nowina-Sroczyńska, E. (2020). Moc filmowego obrazu: Herzog i epifanie. Journal of Urban Ethnology, 18, 215–237. https://doi.org/10.23858/JUE18.2020.012