Witebsk. Chagallowe ekspresje pamięci

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.001

Słowa kluczowe:

Witebsk, miasteczko, antropologia, Chagall, pamięć

Abstrakt

Tekst jest antropologiczną analizą jednego tylko toposu rodzinnego miasta w twórczości autobiograficznej i malarskiej Marca Chagalla.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bachelard G. 1975. Wyobraźnia poetycka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Chagall 1887–1985. 2006. Warszawa: Wydawnictwo Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk.
Chagall M. 2003. Moje życie. Kraków: Wydawnictwo IRSA.
Chasydyzm 2005. Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Compton S. 1997. Marc Chagall. Mein Leben – mein Traum. München: Prestel Verlag.
Czaja D. 2010. Gdzieś dalej, gdzie indziej. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Czaja K. 2012. Everytown, czyli Grzegorza Turnaua krótki przewodnim miejski. [W:] J. Pakuła i L. Romaniszyn-Ziomek (red.), Małe miasta. Studia i szkice humanistyczne. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe.
Eberhardt P. 2017. Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na współczesnym terytorium państwa białoruskiego w XX wieku, Kwartalnik Historii Żydów, 261, 79–104.
Fuks M., Hoffman Z., Horn M., Tomaszewski J. 1982. Żydzi Polscy. Dzieje i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.
Harris N. 1997. Marc Chagall. Życie i twórczość. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
Hertz P. 1989. Wstęp. [W:] Buber M. Opowieści chasydów. Poznań: Wydawnictwo W drodze.
Marc Chagall 1991. P. Vogt, W. Haftmann,V. Tarenne (ed.), München: Hirmer.
Mathey F. 1959. Chagall 1908-1918, Paris: Fernand Hazan.
Meyer-Graber M. 2003. Marc Chagall. Kalendarium życia i twórczości. [W:] M. Chagall, Moje życie. Kraków: Wydawnictwo IRSA.
Nowina-Sroczyńska E. i Siemiński T. (red.) 2014. Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, Gdańsk-Bytów: Wydawnictwo Jasne.
Petrovsky-Shtern Y. 2014. Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Robotycki Cz. 2008. Prowincja z antropologicznego punktu widzenia. Refleksje z perspektywy dylematów komunikacji kulturowej, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2 (281), 12.
Rodak P. 2014. Autobiografia. [W:] G. Godlewski, M. Rakoczy, P. Rodak (red.), Od aforyzmu do Zinu. Gatunki twórczości słownej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 43–44.
Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.) 2014. Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Stasiuk A. 2021. O bohaterach, Tygodnik Powszechny 1–2, 78.
Stępniewska-Holzer B. 1999. Żydzi w miasteczkach guberni witebskiej w połowie XIX w. Zaludnienie i struktura zawodowa, Przegląd Historyczny 90/4, 459–460.
Środa M. 2020. Obcy, inny, wykluczony. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Tokarczuk O. 2020. Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Vernant J. 2018. Mityczne aspekty pamięci. [W:] P. Majewski, M. Napiórkowski (red.), Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Wilson J. 2008. Marc Chagall. Biografia. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Zaleski M. 2004. Formy pamięci. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.

Pobrania

Opublikowane

20.12.2021

Jak cytować

Nowina-Sroczyńska, E. (2021). Witebsk. Chagallowe ekspresje pamięci. Journal of Urban Ethnology, 19, 11–29. https://doi.org/10.23858/JUE19.2021.001