Inwentarze kolejowe z lat 1914–1919/1920 z terenu byłej Galicji

Autor

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, kolej, inwentarze

Abstrakt

Prezentowane są tu inwentarze obiektów kolejowych z okolic Kołomyi. Stanowią one fragment zespołu archiwalnego (fond 248) należącego do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we Lwowie, a przechowywanego w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Na niniejszy spis składają się inwentarze ruchomości stacji: Kołomyja, Matyjowce, Zabłotów, Widynów (leżących na kolei Lwów–Czerniowce, między 196 a 225 km trasy) oraz Peczeniżyn (na linii Kołomyja–Słoboda Rungurska Kopalnia, na 14 km trasy). Dzięki tej dokumentacji można dokładnie odtworzyć stan majątku kolei pod koniec istnienia monarchii austro-węgierskiej oraz u progu na nowo rodzącej się polskiej państwowości.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arct Michał. 1916. Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa

Evers Liz. 2014. Historia czasu. Od kalendarzy i zegarów po cykle księżyca i lata świetlne, Warszawa

Ihnatowicz Ireneusz. 1962. Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7, s. 99–124

Klimecki Michał. 2000. Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Warszawa

Kozłowski Maciej. 1999. Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919, Bydgoszcz

Krochmal Anna. 2005. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa

Mroczka Ludwik. 1998. Spor o Galicję Wschodnią 1914–1923, Kraków

Opaliński Dariusz. 2012. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji, [w:] Dzieje kolei w Polsce, red. D. Keller, Rybnik, s. 424–444

Słownik języka polskiego. 1900–1927. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa

Słownik języka polskiego. 1958–1969. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa

Sylwan. 1845. Sylwan. Zbiór nauk leśnych i łowieckich, t. 21, Warszawa

Szematyzm. 1914. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914, Lwów

Urešova Libuse. 1987. Zegary, Warszawa

Weryha Darowski Bolesław, Kempiński Ignacy. 1889. Słownik kolejowy zawierający wyrazy z zakresu budowy, urządzeń, utrzymania i ruchu dróg żelaznych, służby pociągowej, budowy i naprawy parowozów, powozów i wozów kolejowych, sygnałowania, telegrafu i elektrotechniki kolejowej; taryfowości, kasowości i rachunkowości tudzież nazwy materiałów i narzędzi używanych w kolejnictwie do użytku zarządów dróg żelaznych, inżynierów, techników, zawiadowców stacji i parowozowni, urzędników, maszynistów, konduktorów, dozorców drogowych, mostowych i magazynowych, jak również przedsiębiorców, przemysłowców i rzemieślników, oraz uczniów szkół technicznych i przemysłowych. Ułożył […], Lwów

Pobrania

Opublikowane

2018-01-01

Jak cytować

Opaliński, D. (2018). Inwentarze kolejowe z lat 1914–1919/1920 z terenu byłej Galicji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(4), 531–594. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1033

Numer

Dział

Źródła