Dyszlem i pod parą, czyli o galicyjskim kolejowo-pocztowym rozkładzie jazdy z 1867 r.

Autor

  • Dariusz Opaliński Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Słowa kluczowe:

19 w. -- Polska / Ukraina, podróże w. 19, rozkłady jazdy, Galicja (Polska / Ukraina)

Abstrakt

ABOUT THE GALICIA RAILWAY-AND-POST TIMETABLE FROM 1867

The article discusses the railway-and-post timetable published in Cracow in 1867, attempting to explore the potential of this type of source, which is rarely used by historians. An analysis of the information included in the timetable made it possible to describe quite accurately the realities of travelling in Galicia at that time. The major junctions of the region were two cities, Cracow and Lviv, with Przemyśl playing a secondary role and other towns being just local centres. Western and central Galicia had much better railway connections than the southern, northern and eastern parts. The analysis revealed many details concerning the standard of travelling, e.g. the speed of the trains, the time of trips, the frequency of stops, the time of waiting for a connection when changing trains. The timetable also made it possible to infer information about the railway catering service and to estimate the costs of travelling, thus confirming that railway timetables are useful in the historical investigation of everyday life.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Budzyński Z. 2013. Cesarskie gościńce w Galicji. Pierwszy etap budowy sieci dróg bitych. In: J. Kamińska-Kwak (ed.), Galicyjskie drogi i bezdroża. Rzeszów, 25-57.

Dominas P. 2009. Powstanie i rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej w latach 1854-1914. Kłodzko.

Dominas P. 2013. Kolej w prowincjach poznańskiej i śląskiej. Mechanizmy powstania i funkcjonowania do 1914 roku. Łódź.

Jerczyński M and Koziarski S. 1992. 150 lat kolei na Śląsku. Opole.

Opaliński D. 1997. Bilety kolejowe w Galicji w latach 1847-1914. Prace Historyczno-Archiwalne 7, 136-137.

Opaliński D. 2000. Wagony osobowe kolei galicyjskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 48, 115-132.

Opaliński D. 2010. Kolejowe rozkłady jazdy w okresie II RP- funkcje źródła. In K.Stępnik and M.Rajewski (eds), Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin, 325-335.

Opaliński D. 2012. Dzieje kolei normalnotorowych na obszarze byłej Galicji. In: D.Keller (ed.), Dzieje kolei w Polsce. Rybnik, 424-444.

Tomasik W. 2014. Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe. Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Opaliński, D. (2014). Dyszlem i pod parą, czyli o galicyjskim kolejowo-pocztowym rozkładzie jazdy z 1867 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 613–624. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/813

Numer

Dział

Studia i materiały