Andrzej Betlej, Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2016 [recenzja]

  • Mirosława Sobczyńska-Szczepańska Instytut Nauk o Sztuce, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0002-7249-1991
Słowa kluczowe: pałac, architektura XIX wieku, Teofipol, rezydencje, inwentarze

Abstrakt

Recenzja z pracy (wyd. w 2016 r.) zawierającej edycję trzech inwentarzy przechowywanych we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka dotyczących pałacu w Teofilpolu na Wołyniu, spisanych w latach 1831/1832 i 1851, poprzedzonych obszernym komentarzem Autora. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

LnnbU, zespół 103, dział II, teka 425.

Aftanazy Roman. 1994. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, cz. 2: Ziemie ruskie Korony, t. 5. Województwo wołyńskie, Warszawa.

Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz. 1845. Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana, t. 2, cz. 2, Warszawa.

Betlej Andrzej. 2010. Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków.

Giżycki Jan Marek [Wołyniak]. 1910. Spis ważniejszych miejscowości w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu, Stary Konstantynów.

Karłowicz Jan. 1894–1905. Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia […], Kraków.

Kowalczyk Jerzy. 1997. Rezydencje późnobarokowe na Wołyniu, „Przegląd Wschodni”, t. 4, z. 1, s. 25–73.

La storia. La storia dell’anno MDCCXXXVII divisa in quattro libri […], Amsterdam, b.r.w.

Morawski Wojciech, Szawłowska Sylwia. 2006. Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa.

Raczyński Edward. 1841. Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku, czyli zbiór pamiętników […], t. 9, Poznań.

[Sikorski] Marianus a S. Stanislao. 1753. Hypomnema Ordinis Discalceatorum Sanctissima Trinitatis, Redemptionis Captivorum […], Varsavia.

Słownik geograficzny. 1892. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 12, Warszawa.

Słownik geograficzny. 1902. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 15, cz. 2, Warszawa.

Słownik. 1958–1969. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa 1958–1969; wersja elektroniczna: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/.

Sobczyńska-Szczepańska Mirosława. 2011. Kościół i klasztor trynitarzy w Teofilpolu. Na marginesie książki Andrzeja Betleja Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków, Wydawnictwo Societas Vistulana 2010, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 73, z. 1/2, 2011, s. 224–233.

Sobczyńska-Szczepańska Mirosława. 2017. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Katowice.

Opublikowane
2019-07-14
Jak cytować
Sobczyńska-Szczepańska, M. (2019). Andrzej Betlej, Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2016 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(2), 287-292. https://doi.org/10.23858/KHKM67.2019.2.008
Dział
Artykuły recenzyjne i recenzje