Agata Dworzak, Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych, Kraków 2018 [recenzja]

Autor

  • Mirosława Sobczyńska-Szczepańska Instytut Nauk o Sztuce, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0002-7249-1991

Słowa kluczowe:

Lwów, artyści, XVIII wiek, księgi metrykalne, księgi sądowe

Abstrakt

Recenzja z publikacji wydanej w 2018 r., będącej opracowaniem środowiska artystycznego Lwowa w XVIII stuleciu, skupionego na Przedmieściu Krakowskim, w jurydykach pw. Wszystkich Świętych i św. Jana, należących odpowiednio do parafii pw. Matki Boskiej Śnieżnej oraz katedralnej, poprzez identyfikację zawodów osób z otoczenia artystów oraz odtworzenie ich relacji towarzyskich. Podstawą analizy były księgi metrykalne oraz informacje zaczerpnięte z ksiąg sądowych.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Rationes expensarum. 1740. Rationes expensarum quae fiunt in hoc nostro Collegio Leopoliensi intra maenia Ordinis Discalceatorum SSSmae Trinitatis Redemptionis Captivorum ab anno Domini 1740 [ad 1783], Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 52, op. 2, spr. 1127.

Liber baptisatorum. 1731–1765. Liber baptisatorum Ecclesiae Metropolitanae Leopoliensis ritus latini ab anno 1731 ad annum 1765, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 618, op. 2, spr. 2639.

Liber copulatorum.1739–1783. Liber copulatorum et denuntiationum ab anno 1739 9. Augusti ad 1783 die 22 Junii, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 618, op. 2, spr. 2641.

Betlej Andrzej. 2010. Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków.

Betlej Andrzej. 2016. Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych, Kraków.

Brzezina Katarzyna. 1996. Materiały do dziejów artystycznych kościoła Trynitarzy pw. Trójcy Przenajświętszej we Lwowie, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. II, red. J.K. Ostrowski, Kraków, s. 193–211.

Dzik Janina. 2014. Euntes in mundum universum predicate evangelium. Programy ideowe osiemnastowiecznych malowideł kościołów zakonnych na ziemiach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków.

Gębarowicz Mieczysław. 1986. Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeźby rokokowej, „Artium Quaestiones”, nr 3, s. 5–46.

Hornung Zbigniew. 1935. Stanisław Stroiński 1719–1802. Zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności artysty na polu malarstwa ściennego, Lwów.

[Sikorski] Marianus a S. Stanislao. 1753. Hypomnema Ordinis Discalceatorum Sanctissimae Trinitatis, Redemptionis Captivorum [...], Varsavia.

Sobczyńska-Szczepańska Mirosława. 2006. Kościół pw. Przenajświętszej Trójcy i klasztor Trynitarzy ‘intra moenia’ we Lwowie. Dzieje i architektura, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. VI, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków, s. 41–57.

Sobczyńska-Szczepańska Mirosława. 2011. Kościół i klasztor trynitarzy w Teofilpolu. Na marginesie książki Andrzeja Betleja Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku, Kraków, Wydawnictwo Societas Vistulana 2010, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 73, z. 1/2, s. 224–233.

Sobczyńska-Szczepańska Mirosława. 2017. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Katowice.

Wujcyk Wolodymyr. 1998a. Architekt lwowski Franciszek Ksawery Kulczycki (na podstawie badań archiwalnych), [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. III, red. J.K. Ostrowski, Kraków, s. 153–170.

Wujcyk Wolodymyr. 1998b. Wiadomości o życiu i twórczości Franciszka Olędzkiego, [w:] Sztuka Kresów Wschodnich, t. III, red. J.K. Ostrowski, Kraków, s. 281–294.

Żychliński Teodor. 1887. Złota księga szlachty polskiej, R. 9, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-14

Jak cytować

Sobczyńska-Szczepańska, M. (2020). Agata Dworzak, Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych, Kraków 2018 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), 605–612. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2509

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje