Marek Cetwiński, Śląski mikrokosmos. Studia nad Księgą henrykowską, Częstochowa 2020 [notka]

Słowa kluczowe: średniowiecze, Śląsk, źródła pisane

Abstrakt

Notka o publikacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cetwiński Marek. 2001. Śląski tygiel. Studia z dziejów polskiego średniowiecza, Częstochowa.

Cetwiński Marek. 2002. Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze, Częstochowa.

Cetwiński Marek. 2008. Historia i polityka. Teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów Śląska, Kraków.

Cetwiński Marek. 2017. Drogi i bezdroża dziejopisarstwa, Olsztyn.

Cetwiński Marek. 2020. Day, ut ia pobrusa… Ze świata „Księgi henrykowskiej”, Forum Kultury Historycznej, nr 3, Wrocław.

Czerniecka-Haberko Anna, Srogosz Tadeusz. 2018. Dekalog historyka, czyli drogi i bezdroża dziejopisarstwa Marka Cetwińskiego, „Przegląd Nauk Historycznych”, t. 18, nr 1, s. 301–310.

Kała Damian. 2018. Historyk o zmaganiach historyka z historią, „Częstochowskie Teki Historyczne”, t. 8, s. 191–194.

Kollinger Karol. 2019. (rec.:) Marek Cetwiński, Drogi i bezdroża dziejopisarstwa, Studio AB, Olsztyn 2017, ss. 456, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 64, nr 1, s. 167–171.

Księga. 1949. Księga henrykowska, tłum. R. Grodecki, Biblioteka Tekstów Historycznych, t. 2, Poznań–Wrocław.

Księga. 1991. Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow czyli Księga henrykowska, tłum. R. Grodecki, wyd. II, Wrocław.

Matuszewski Józef. 1981. Najstarsze polskie zdanie prozaiczne. Zdanie henrykowskie i jego historyczne tło, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału II — Nauk Historycznych i Społecznych, nr 88, Łódź.

Rutkowski Rafał. 2021. (notka:) Marek Cetwiński, Śląski mikrokosmos. Studia nad Księgą Henrykowską [A Silesian Microcosm. Studies on the Book of Henryków], Częstochowa, 2020, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 295 pp.; series: Biblioteka Długosza, 2, „Acta Poloniae Historica”, t. 123, s. 387.

Vaníček Vratislav. 2020. (rec.:) Marek Cetwiński: Śląski mikrokosmos. Studia nad Księgą henrykowską. Biblioteka Długosza, tom 2. Częstochowa, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 2020, 295 s., „Český časopis historický”, R. 118, nr 4, s. 1146–1152.

Opublikowane
2021-10-20
Jak cytować
Kollinger, K. (2021). Marek Cetwiński, Śląski mikrokosmos. Studia nad Księgą henrykowską, Częstochowa 2020 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), 265-267. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2851
Dział
Sprawozdania i zapiski