Ekologia a książka obrazkowa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.4.004

Słowa kluczowe:

produkt ekologiczny, książka obrazkowa, sztuka, ekologia i środowisko, antropocen, papiernictwo, produkcja książki

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia ekologicznej książki obrazkowej jako fenomenu współczesnej kultury materialnej przy jednoczesnym uwypukleniu relacji: ekologia — ekonomia — sztuka. Poszerzona o rys historyczny ekologicznego drukarstwa optyka badawcza dała możliwość przedstawienia bieżącej problematyki związanej z procesem produkcji książki ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekologiczności. Zaproponowano dwa kryteria ekologiczności książki obrazkowej i scharakteryzowano je na przykładzie.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baur Maciej. 2021. Być „Eko”. Proekologiczny prepress, „Świat Poligrafii. Professional”, nr 7–8, s. 22–31.

Bińczyk Ewa. 2018. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa.

Cackowska Małgorzata. 2017. Współczesna książka obrazkowa — pojęcie, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy, [w:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie, red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak, Poznań, s. 11–48.

Claproth Justus. 1948. Eine Erfindung aus gedrucktem Papier wiederum neues Papier zu machen, Leipzig.

Deleuze Gilles. 1968. Différence et répétition, Paris.

Howorus-Czajka Magdalena. 2014. Wpływ czynników ekonomicznych na aktualny rozwój ilustracji książkowej. Analiza zjawiska na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 2 (32), s. 29–39.

Hutchings Sally J., Rushton Lesley. 2012. Occupational cancer in Britain Industry sector results, „British Journal of Cancer”, nr 107, supl. 1, s. 92–103, https://doi.org/10.1038/bjc.2012.123

Jakucewicz Stefan. 2001. Farby drukowe, Wrocław.

Jakucewicz Stefan. 2010. Papier do drukowania: właściwości i rodzaje, Warszawa.

Jakucewicz Stefan, Stachowicz Stanisław. 2021. Materiały używane w Poligrafii, [w:] Poligrafia. Sztuka — techniki — technologie, red. T. Dąbrowa i in., Warszawa, s. 409–483.

Kujawska-Lis Ewa, Lis-Kujawski Andrzej. 2016. Wojna o pilota, czyli co poszczególni domownicy widzą w serialu Pingwiny z Madagaskaru?, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie — fani — twórcy, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn, s. 15–32.

Lewis Simon L., Maslin Mark A. 2015. Defining the Anthropocene, „Nature”, t. 519, s. 171–180, https://doi.org/10.1038/nature14258

Liberate Tate’s. 2016. Liberate Tate’s six-year campaign to end BP’s art gallery sponsorship — in pictures, Saturday 19 March, https://www.theguardian.com/environment/gallery/2016/mar/19/liberate-tates-six-year-campaign-to-end-bps-art-gallery-sponsorship-in-pictures (dostęp 30.09.2021).

Lippard Lucy R. 1984. Trojan Horses: Activist Art and Power, [w:] Art after Modernism. Rethinking Representation, red. B. Wallis, New York, s. 341–357.

Maniak Katarzyna. 2019. Sztuka, nie ropa. Artystyczny aktywizm kolektywu Liberate Tate, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3 (41), s. 358–372, http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.020.11603

Moore Jason W. 2015. Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital, London–New York.

Moore Jason W. 2017. The Capitalocene, cz. 1: on the nature and origins of our ecological crisis, „The Journal of Peasant Studies”, t. 44, nr 3, s. 594–630, http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036

Moryto Anna. 2019. Czynniki kształtujące modę XIX w., „Spotkania z Zabytkami”, nr 11–12, s. 9–13.

Patel Raj, Moore Jason W. 2017. A History of the World in Seven Cheap Things. A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet, Oakland.

Peters Jens F., Baumann Manuel, Zimmermann Benedikt, Braun Jessica, Weil Marcel. 2017. The environmental impact of Li-Ion batteries and the role of key parameters — A review, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, t. 67, s. 491–506, https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.039

Poligrafia. 2001. Poligrafia a ochrona środowiska. Najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle poligraficznym, wyd. pol. J. Hoppe i in., Warszawa.

Shoshitaishvili Boris. 2021. From Anthropocene to Noosphere: The Great Acceleration, „Earth’s Future”, t. 9, nr 2, https://doi.org/10.1029/2020EF001917

Stankiewicz Barbara. 2021. Poligrafia a ochrona środowiska, [w:] Poligrafia. Sztuka — techniki — technologie, red. T. Dąbrowa i in., Warszawa, s. 525–531.

Stefańczyk Justyna. 2018a. Eco song, tłum. M. Skórk, Katowice.

Stefańczyk Justyna. 2018b. Eko song, Katowice.

Szymańska-Brałkowska Małgorzata, Wiśniewska Małgorzata Z., Malinowska Ewa. 2014. Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań — wybrane ekoznaki, Sopot, https://docplayer.pl/2454049-Oznakowanie-ekologiczne-produktow-i-opakowan-wybrane-ekoznaki.html (dostęp 18.10.2021).

Walewicz Piotr. 2019. Koncepcje antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1, s. 57–67, https://doi.org/10.34767/PP.2019.01.05

Warnke Agnieszka. 2019. Literatura dla dzieci przyjazna środowisku, https://culture.pl/pl/artykul/literatura-dla-dzieci-przyjazna-srodowisku (dostęp 29.06.2021).

Wisniak Jaime. 2008. Claude-Louis Berthollet, „Revista CENIC. Ciencias Químicas”, t. 39, nr 1, s. 45–55.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Howorus-Czajka, M. (2022). Ekologia a książka obrazkowa. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 453–463. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.4.004

Numer

Dział

Studia i materiały