Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Słowa kluczowe:

chłopi, XVI-XVIII w., Rzeczpospolita Obojga Narodów

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cackowski Stefan. 1961. Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII w., cz.1: Gospodarstwo chłopskie, Toruń.

Cackowski Stefan. 1963. Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII w., cz. 2: Gospodarstwo folwarczne i stosunki rynkowe, Łódź.

Guzowski Piotr. 2008. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków.

Testamenty. 2015. Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, wyd. J. Łosowski, Lublin.

Wiślicz Tomasz. 2012. Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław.

Wyżga Mateusz. 2019. Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-08

Jak cytować

Klonder, A. (2022). Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(3), 363–366. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3293

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 > >>