Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekł. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

Szczecin, XVII wiek, miasto

Abstrakt

Omówienie edycji dzieła Paul'a Friedeborn'a (1572–1637) - opisu jego rodzinnego miasta Szczecina w XVII stuleciu.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Basilius Plinius. 1997. Bazilija Plinija slavas dziesma Rigai 1595, Riga.

Iwańczak Wojciech. 2010. Obraz miasta w kartografii z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński i in., Warszawa, s. 195–202.

Łącznowolski Jakub. 2013. Nowe zwierciadło modzie dzisiejszego stroju akomodowane,oprac. P. Borek, E. Wrona, Biblioteka dawnej literatury popularnej i okolicznościowej, t. XII, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-03

Jak cytować

Klonder, A. (2020). Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekł. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(2), 254–256. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2392

Numer

Dział

Sprawozdania i zapiski

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>