Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka, Warszawa 2018 [recenzja]

Autor

Słowa kluczowe:

kuchnia, kulinaria, dziedzictwo kulinarne

Abstrakt

Recenzja z publikacji (wydanej w 2018 r.) dotyczącej dziedzictwa kulinarnego na przestrzeni dziejów.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Apetyt na jedzenie. 2018. Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz.

Dumanowski Jarosław. 2014. Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie i porady kulinarne jako źródła historyczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, nr 4, s. 527–540.

Historia naturalna. 2012. Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, red. B. Możejko, E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk.

Hryszko Rafał. 2010. Libre de Sent Sovi. Katalońska, średniowieczna księga kucharska, Kraków.

Jedzą, piją. 2016. Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni wieków, t. 1: Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, A. Klonder; t. 2: Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, Bydgoszcz.

Sikorska Marta. 2019. Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku, Warszawa.

Spychaj Magdalena. 2011. „Spis o krmich” z XV wieku. U źródeł czeskiej literatury kulinarnej, „Przegląd Historyczny”, t. CII, nr 4, s. 591–607.

Wiktuały. 2016. Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, red. K. Skrężyna, P. Magiera, P. Jędrzejewski, G. Szuster, Olsztyn.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-30

Jak cytować

Klonder, A. (2020). Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka, Warszawa 2018 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), 421–428. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2492

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>