Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]

Autor

  • Andrzej Klonder Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

chłopi, jedzenie, Lubelszczyzna

Abstrakt

Recenzja z pracy (wydanej w 2019 r.) na temat tradycyjnego pożywienia chłopskiego na Lubelszczyźnie.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bockenheim Krystyna. 2003. Przy polskim stole, Warszawa.

Bogucka Maria. 1994. Staropolskie obyczaje XVI–XVII wieku, Warszawa.

Dumanowski Jarosław. 2014. Wiedza, narracja i smak. Staropolskie książki kucharskie i porady kulinarne jako źródło historyczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, nr 4, s. 527–540.

Dumanowski Jarosław, Jankowski Rafał. 2011, Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów, Warszawa.

Kowecka Elżbieta. 1978, Pożywienie. [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. V: od 1795 do 1870 roku, red. E. Kowecka, M. Różycka-Glassowa, Warszawa, s. 343–385.

Kowecka Elżbieta, W salonie i w kuchni, Warszawa 1989 i kolejne edycje.

Molik Witold. 1999. Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań.

Sobczak Tadeusz. 1968. Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku, Wrocław.

Sobczak Tadeusz. 1986. Konsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2 połowie XIX i w początkach XX w., Wrocław.

Wiercieński H. 1901. Opis statystyczny guberni lubelskiej, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-30

Jak cytować

Klonder, A. (2020). Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(3), 428–433. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2493

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>