Jacek Kriegseisen, Kowadła i młotki. Dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku

Autor

Słowa kluczowe:

złotnictwo, Gdańsk, epoka nowożytna, warsztat rzemieślniczy, narzędzia złotnicze

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Gradowski Michał. 2010. Znaki na srebrze. Znaki miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach, Warszawa.

Gradowski Michał, Kasprzak-Miler Agnieszka. 2010. Złotnicy na ziemiach północnej Polski, 1, Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, Warszawa.

Kizik Edmund. 2015. Gdański inwentarz pośmiertny toruńskiego drukarza Johanna Christopha Jungmanna z 1778 roku, „Zapiski Historyczne”, 80, 3, s. 169–178, http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2015.38

Kriegseisen Jacek. 2005a. „Złotnictwo elbląskie od początku XIX wieku (do 1827 r.)”, 1–2, Gdańsk, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego.

Kriegseisen Jacek. 2005b. Złotnictwo słupskie od początku XVI wieku do 1945 roku, Słupsk.

Kriegseisen Jacek. 2006. Złotnicy w małych miastach województwa pomorskiego od połowy XVI do końca trzeciej ćwierci XVIII wieku, [w:] Klejnot w koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich, [1], Eseje, red. C. Betlejewska, Gdańsk, s. 80–84.

Kriegseisen Jacek. 2007. Słownik złotników gdańskich czynnych w latach 1700–1816, [w:] „…łyżek srebrnych dwa tuziny.” Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816. Katalog wystawy w Domu Uphagena lipiec — listopad 2007, red. J. Kriegseisen, E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk, s. 155–197.

Kriegseisen Jacek. 2017. Złotnicy z rodziny Tolckemit czynni w Elblągu w XVII i XVIII w., „Porta Aurea”, 16, s. 45–72, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/3106 (dostęp 10.12.2022).

Kriegseisen Jacek. 2020. Nieznany złotniczy znak miejski Gdańska z czwartej ćwierci XVII w., „Porta Aurea”, 19, s. 135–140, https://doi.org/10.26881/porta.2020.19.06

Krupska-Łyczak Katarzyna, Łyczak Bartłomiej. 2020. Srebra elbląskie i inne z kolekcji Edwarda Parzycha, Pelplin.

Sammlung. [1933]. Sammlung jüdischer Kunstgegenstände der Synagogen-Gemeinde zu Danzig, [Danzig], https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/36990/edition/31170/content (dostęp 10.12.2022).

Srebra. 2007. „…łyżek srebrnych dwa tuziny.” Srebra domowe w Gdańsku 1700–1816. Katalog wystawy w Domu Uphagena lipiec — listopad 2007, red. J. Kriegseisen, E. Barylewska-Szymańska, Gdańsk.

Woźniak Michał. F. 2012. Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne, 1–2, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-29

Jak cytować

Łyczak, B. (2023). Jacek Kriegseisen, Kowadła i młotki. Dom, warsztat i wytwórczość gdańskiego złotnika w XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(1), 97–100. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3318

Numer

Dział

Recenzje