Katalog nagrobków piastowskich, oprac. Aleksandra Losik-Sidorska

Autor

  • Krzysztof R. Prokop Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Słowa kluczowe:

nagrobki, Piastowie, średniowieczie

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baggieri Gaspare, Giacomo Marina Di. 2003. Le mummie di Venzone: morfologia, radiologia e Tac. The Mummies of Venzone: Morphology, Radiology and CAT Scan, Roma.

Bujak Adam, Rożek Michał. 1988. Nekropolie królów i książąt polskich, Warszawa.

Czyż Marta. 2014. Historia w kamieniu ukryta. Płyty nagrobne i epitafia z kościoła pw. Świętego Krzyża w Opolu, Opole.

Detloff Szczęsny. 1939. Der Grabstein des Kardinals Alexander von Masovien in der Wiener Stephanskirche, „Dawna Sztuka”, R. II, z. 1, s. 23–40.

Grabowski Janusz. 2017. Warszawskie pochówki książąt mazowieckich, [w:] Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. M. Dzik, G. Śnieżko, Rzeszów, s. 85–96.

Guldan-Klamecka Bożena, Ziomecka Anna. 2003. Sztuka na Śląsku XII–XVI w. Katalog zbiorów, Wrocław.

Handschuh Luiza, Stolarek Ireneusz, Juras Anna, Zeńczak Michał, Marcinkowska-Swojak Małgorzata, Myszka Anna, Trzciński Dawid, Losik-Sidorska Aleksandra, Wojtczak Jakub, Philips Anna, Różański Artur, Dębski Artur, Kozłowski Piotr, Matla Marzena, Dobosz Józef, Jasiński Tomasz, Piontek Janusz, Kóčka-Krenz Hanna, Figlerowicz Marek. 2016. W poszukiwaniu Piastów, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, t. XIV, nr 4, cz. 2, s. 63–77.

Jurek Tomasz. 2020. (rec.:) Katalog nagrobków piastowskich, opr. Aleksandra Losik-Sidorska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2020, ss. 136 + ilustracje, „Roczniki Historyczne”, R. LXXXVI, s. 304–306.

Kaganiec Małgorzata. 2001. Nagrobek w Venzone, „Spotkania z Zabytkami”, R. XXV, nr 4 (170), s. 36.

Kaganiec Małgorzata. 2006. Nagrobki piastowskie w Weiden, „Szkice Legnickie”, t. XXVII, s. 107–118.

Kaganiec Małgorzata. 2011. Nagrobek królewny Anny w Mindelheim, „Spotkania z Zabytkami”, R. XXXV, nr 1–2 (287–288), s. 33.

Labuda Gerard. 2009. Polski Słownik Ikonograficzny. Projekt opracowania dzieła, „Studia Źródłoznawcze”, t. 47, s. 145–149.

Mrozowski Przemysław. 1994. Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa.

Powiat. 2019. Powiat żagański (do 1815 roku), oprac. J. Zdrenka, Corpus inscriptionum Poloniae, t. X, Inskrypcje województwa

lubuskiego, red. J. Zdrenka, z. 13, Toruń.

Prokop Krzysztof Rafał. 2005. Odkrycie grobu księcia Leszka Czarnego w krakowskim kościele dominikanów w roku 1856, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, s. 115–123.

Siemko Piotr. 2008. Ostatni Piast kozielsko-bytomski i jego nagrobek, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, R. LXIII, nr 4, s. 501–508.

Sowała Wojciech. 2020. Od pomnika niespełnionych ambicji do pamiątki narodowej. Dzieje nagrobka Władysława Białego w kościele Saint-Bénigne w Dijon, [w:] Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. H. Rajfura, P. Szwedo, B. Świadek, M. Walczak, P. Węcowski, Warszawa, s. 30–48.

The Tombs. 2020. The Tombs of the Piast Dynasty, developed by A. Losik-Sidorska, Poznań.

Wasiak Wojciech, Badowska Katarzyna. 2014. W kwestii identyfikacji nagrobka z kościoła katedralnego św. św. Piotra i Pawła w Legnicy, [w:] Królowie i biskupi, rycerze i chłopi — identyfikacja zmarłych, Funeralia Lednickie, Spotkanie 16, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań,

s. 119–145.

Woś Jan Władysław. 1990. Alessandro di Masovia, vescovo di Trento (1423–1444). Un profilo introduttivo, Trento.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Prokop, K. (2022). Katalog nagrobków piastowskich, oprac. Aleksandra Losik-Sidorska. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 497–506. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3333

Numer

Dział

Recenzje