Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos, Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu. Historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja

Autor

  • Krzysztof R. Prokop Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Słowa kluczowe:

sarkofagi, Kraków, Wawel, groby królewskie, kultura funeralna

Abstrakt

Recenzja

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cat-Mackiewicz Stanisław. 2012. Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków.

Dąbrowski Maciej H. 2022. Inskrypcje łacińskie Legnicy. Sarkofagi Mauzoleum Piastów, „Legnicki Almanach. Rocznik historyczny”, 4, s. 59–82.

Erinnerung. 2005. „Alle Erinnerung ist Gegenwart”. Die Hohenzollerngruft und ihre Sarkophage. Geschichte — Bedeutung — Restaurierung, red. C. Becker, R. Hoth, S. Schulz, München–Berlin.

Głodek Marzena. 2017. Sarkofagi darłowskie, [w:] Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów, red. M. Łopuch, Szczecin, s. 167–191.

Hofmann Wolfgang. 2006. Die Sarkophage der Herzöge von Pommern-Wolgast in der Greifenkapelle von St. Petri zu Wolgast, [Wolgast].

Jougan Alojzy. 1958. Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin.

Kozłowski Tomasz, Drążkowska Anna, Krajewska Magdalena. 2015. Szczątki wybranych przedstawicieli dawnych elit Rzeczypospolitej w świetle badań antropologicznych i paleopatologicznych, [w:] Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Toruń, s. 169–215.

Lauro Brigitta. 2007. Die Grabstätten der Habsburger. Kunstdenkmäler einer europäischen Dyn astie, Wien.

Lorentz Stanisław. 1986. Album wileńskie, Warszawa.

Lutovský Michal, Bravermanová Milena. 2007. Hroby a hrobky našich knížat, králů a prezidentů, Praha.

Łęcki Włodzimierz, Jaśkowiak Franciszek. 1989. Wielkopolska. Przewodnik, Warszawa.

Mrozowicz Wojciech. 2004. Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy, Oleśnica.

Mrozowicz Wojciech. 2010. Pochówki śląskich Podiebradowiczów. W związku z przygotowaniami do otwarcia krypty podiebradzkiej w kościele zamkowym w Oleśnicy, [w:] Ziębice — miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej, red. B. Czechowicz, Wrocław, s. 77–90.

Nienałtowski Marek. 2013. Podiebradowie w dziejach księstwa ziębicko-oleśnickiego 1495–1647. Zarys, Oleśnica.

Nienałtowski Marek. 2019. Wirtembergowie — książęta na Oleśnicy, Bierutowie i Dobroszycach 1648–1792. Zarys, Oleśnica.

Nitecki Piotr. 2000. Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa.

Prokop Krzysztof R. 2007. [rec.:] Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005, ss. 1020; Zygmunt Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Wydawnictwo Avalon, Kraków 20052, ss. 336, „Studia Źródłoznawcze”, 45, s. 125–129.

Radziwiłł Albrycht Stanisław. 1972. Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632–1656, 3: 1640–1647, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Wrocław.

Rücker Veronika. 2009. Die Grabinschriften der Hohenzollern. Edition, Übersetzung und Kommentar, Spolia Berolinensia. Berliner Beiträge zur Geistes- und Kulturgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, 30, Hildesheim.

Sondel Janusz. 1997. Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków.

Trzos Agnieszka. 2023. Sarkofagi cynowe z grobów królewskich na Wawelu oraz mauzoleów rodzin Promnitzów w Pszczynie i Hochbergów w Świebodzicach. Konserwacja i restauracja, technika, technologia…, Toruń.

Wdowiszewski Zygmunt. 2005. Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków.

Zdrenka Joachim. 2020. Inskrypcje nagrobne jako niedocenione źródło historyczno-genealogiczne, [w:] Piśmiennictwo. Opisywanie i interpretacja źródeł. Studia ofiarowane Januszowi Tandeckiemu w 70. rocznicę urodzin, red. R. Skowrońska, K. Kopiński, H. Flachenecker, Toruń, s. 49–65.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-18

Jak cytować

Prokop, K. (2023). Katarzyna Kolendo-Korczak, Agnieszka Trzos, Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu. Historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 517–526. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3681

Numer

Dział

Recenzje