Jubileusz Profesora Jiřego Roháčka, Praha 3–4 listopada 2022

Autor

Słowa kluczowe:

jubileusz, Jiří Roháček, Praga

Abstrakt

Sprawozdanie z jubileuszu Profesora Jiřego Roháčka

Pobrania

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Przybyłowicz, O. (2022). Jubileusz Profesora Jiřego Roháčka, Praha 3–4 listopada 2022. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 525–530. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3339

Numer

Dział

Kronika naukowa