W sprawie badań nad polską filatelistyką podziemną. Refleksje w kontekście pracy Janusza Gajewskiego i Zbigniewa Rutkowskiego poświęconej poczcie podziemnej Solidarności Walczącej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.005

Słowa kluczowe:

poczta podziemna, Solidarność Walcząca, opozycja, znaczek pocztowy, źródło ikonograficzne

Abstrakt

Artykuł recenzyjny dotyczy zjawiska „poczty podziemnej” stanowiącego istotną, choć zarazem sporadycznie obecną w literaturze naukowej, część niezależnego ruchu wydawniczego funkcjonującego w ostatnich latach istnienia PRL. Dotychczasowe badania nad filatelistyką niezależną sprowadzały się najczęściej do publikowania katalogów walorów znajdujących się głównie w prywatnych kolekcjach. W ostatnich latach zauważalne jest jednak większe zainteresowanie tą tematyką, czego przejawem jest wydana w 2023 r. Księga poczty podziemnej Organizacji Solidarność Walcząca, a także inne publikacje poruszające m.in. zagadnienia ikonograficzno-ikonologiczne oraz kwestie organizacyjne i strukturalne.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamski Artur. 2007. Poczta Solidarności Walczącej, [w:] O wyzwolenie z komunizmu ludzi i narodów przysięgam walczyć! 25. rocznica powstania Solidarności Walczącej, red. M. Łątkowska, Warszawa, s. 136.

Artières Philippe, Rodak Pawel. 2009. La poste clandestine en Pologne. Histoire et mémoire d’une pratique depuis l’insurrection de Varsovie jusqu’aux années 2000, „Vingtième Siècle. Revue d’histoire”, 102, s. 19–30.

Brożek Igor. 1991. O „znaczkach” „Solidarności”, „Filatelistyka”, 2, 11, s. 297.

Brzozowski Henryk. 1996. Poznański Czerwiec ’56 na znaczkach Poczty Podziemnej 1982–1989, Poznań.

Domagalski-Łabędzki Włodzimierz. 2017. Solidarność Walcząca. Historia i dziedzictwo, red. A. Adamski, Wrocław.

Encyklopedia. 1993. Encyklopedia filatelistyki, red. M. Kiełbaska, D. Kalisiewicz, Warszawa.

Endzel Zbigniew. 1991. O Poczcie „Solidarności” — inaczej, „Filatelistyka”, 2, 11, s. 297.

Essen Andrzej. 2017. Znaczek pocztowy jako źródło ikonograficzne, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, 25, s. 191–206, https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.17.013.7259

Gawlik Jan Paweł. 1991. O pseudoznaczkach „Poczty Solidarności”. Próba rozsupłania węzła, „Filatelistyka”, 2, 7–8, s. 201–205.

Gliksman Adam, Malik Andrzej. 2014. Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej (1982–1989), Kraków.

Głażewski Stanisław. 2010. Podziemna poczta Solidarności, „Studia Puławskie”, 11, s. 76–108.

Goszczyński Włodzimierz. 1990. Filatelistyka współczesna, Warszawa.

[Jaśkiewicz Jacek]. 2007. O tym, jak powstawały jego znaczki opowiada Jacek Jaśkiewicz, [w:] O wyzwolenie z komunizmu ludzi i narodów przysięgam walczyć! 25. rocznica powstania Solidarności Walczącej, red. M. Łątkowska, Warszawa, s. 137–139.

Kamiński Łukasz, Waligóra Grzegorz. 2010. Solidarność Walcząca, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa, s. 453–503.

Klessa Edwin. 2022. Charakterystyka kolekcji filatelistycznej Edwina Klessy poświęconej NSZZ „Solidarność”, „Rocznik Skrzatuski”, 10, s. 221–233.

Kobyliński Anatol. 1989. Sześć lat podziemnej poczty w Polsce (1982–1988), Rapperswil.

Kowalewski Zbigniew. 2023. Grafiki więźniów politycznych 1981–1986, Łomianki.

Kowalewski Zbigniew, Jaworski Andrzej. 2023. Emisje Poczty Podziemnej 1982–1985, Łomianki.

Kuta Cecylia. 2019. Niecenzurowane. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976–1990, Kraków.

Kuta Cecylia. 2023. Wstęp, [w:] Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej, red. C. Kuta, Kraków–Warszawa, s. 7–12.

Malendowicz Ludwik Kazimierz. 1990. Znaczek z nadrukiem „13.XII.1981 r. Wojna WRON z Narodem 13.XII.1982 r.”, „Filatelista”, 37, 4–5–6, s. 98–100.

Monkos Henryk. 2008. Inicjowanie, projektowanie i wytwarzanie znaków pocztowych, [w:] Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF, red. Z. Wiatrowski, P. Drzewiecki, Bydgoszcz–Ciechocinek–Warszawa, s. 125–177.

Mruk Henryk, Guć Michał. 2020. Znaczki szczecińskiego podziemia autorstwa Jana Tarnowskiego 1981–1989, Szczecin.

Od „Indeksu”. 2019. Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976–1990, oprac. A. Roliński, A. Dróżdż, W. Marchewczyk, Kraków.

Okoński Krzysztof. 2023. (rec.) Silke Plate: Widerstand mit Briefmarken. Die polnische Oppositionsbewegung und ihre Unabhängige Post in den 1980er Jahren. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2021. X, 312 S., 72 Ill., „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung”, 72, 1, s. 156–158, https://doi.org/10.25627/202372111335

Panofsky Erwin. 1971. Ikonografia i ikonologia, [w:] E. Panofsky, Studia z historii sztuki, oprac. J. Białostocki, Warszawa, s. 11–32.

Piech Zenon. 1995. Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii?, [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993 roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, red. M. Rokosz, Kraków, s. 119–141.

Plate Silke. 2013. Duże przesłania w małym formacie. Znaczki poczty niezależnej w latach osiemdziesiątych w Polsce, [w:] Czas Bibuły, 2, Mechanizmy — Ludzie — Idee, red. R. Wróblewski, Wrocław, s. 147–163.

Plate Silke. 2021. Widerstand mit Briefmarken. Die polnische Oppositionsbewegung und ihre Unabhängige Post in den 1980er Jahren, Paderborn.

Remuszko Stanisław. 1992. Podziemna Filatelistyka, „Tygodnik Solidarność”, 3 (17 stycznia), s. 14.

Rudka Szczepan. 2013. Poczta wrocławskiej opozycji 1981–1989, [w:] Czas Bibuły, 2, Mechanizmy— Ludzie — Idee, red. R. Wróblewski, Wrocław, s. 143–145.

Ruzikowski Tadeusz. 2010. Kultura niezależna, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa, s. 315–385.

Sękowski Aleksander. 1991. A propos „znaczków Poczty Solidarności”, „Filatelistyka”, 2, 7–8, s. 205.

Sokołowski Wacław. 1993. Katalog podstawowy polskich znaczków podziemnych 1980–1989, Warszawa.

Solidarność. 1991. „Solidarność” kontra „Poczta Solidarności”, „Filatelistyka”, 2, 4, s. 106.

Sołtysik Łukasz. 2023. Struktury Solidarności Walczącej w Polsce w latach 1982–1990. Szkic problematyki, [w:] Autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej, red. C. Kuta, Kraków–Warszawa, s. 15–73.

Swałtek Barbara, Swałtek Jacek. 2016. Gawędy o znaczkach, pieczątkach i kopertach. Filatelistyka podziemna lat 1982–1985 jako forma działania na rzecz niepodległości i suwerenności Polski, Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności, 7, Kraków.

Swałtek Jacek. 2017. Filatelistyka podziemna w latach 1982–1989, [w:] Pamięć o bohaterach, Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności, 8, Kraków, s. 12–14.

Szychta Katarzyna. 2018. Historia zapisana w obrazie. Wydarzenia Grudnia ’70 z perspektywy twórców nieoficjalnych znaczków i kartek pocztowych z lat osiemdziesiątych XX w., „Argumenta Historica”, 5, s. 168–189.

Szychta-Mielewczyk Katarzyna. 2021. „Nie zapomnimy nigdy!” Narracje o przeszłości odczytywane z drugoobiegowych znaczków i kart pocztowych rozpowszechnianych w PRL w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, „Sztuka i Dokumentacja”, 25, s. 179–197.

Tokar Jerzy. 2008. Teoria filatelistyki w zarysie — ze szczególnym uwzględnieniem analizy i wykładni pojęciowej oraz nazewniczej, [w:] Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF, red. Z. Wiatrowski, P. Drzewiecki, Bydgoszcz–Ciechocinek–Warszawa, s. 83–116.

Znojkiewicz Andrzej. 1990. Katalog znaczków pocztowych Konfederacji Polski Niepodległej 1984–1990, 1, Warszawa.

Żórawski-Gajewski Józef Witold. 1991. O Poczcie Solidarności w polskiej Encyklopedii Filatelistyki, „Filatelistyka”, 2, 9, s. 231–232.

Pobrania

Opublikowane

2024-06-19

Jak cytować

Gliksman, A. (2024). W sprawie badań nad polską filatelistyką podziemną. Refleksje w kontekście pracy Janusza Gajewskiego i Zbigniewa Rutkowskiego poświęconej poczcie podziemnej Solidarności Walczącej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 72(1), 101–111. https://doi.org/10.23858/KHKM72.2024.1.005

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje