Anna Jabłońska, Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku, Kielce 2013 [recenzja]

Autor

Słowa kluczowe:

17 w. -- Polska, archidiakonat gnieźnieński, historia Kościoła, Kościół katolicki -- organizacja, parafie -- funkcje społeczne, Gniezno-region (Polska)

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Guldon Z., Kowalski W. 1998. Stan szpitalnictwa w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w. In: M. Dąbrowska, J. Kruppé (eds.), Szpitalnictwo w dawnej Polsce. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 66. Warszawa, 155-163.

Kardyś P. 2006. Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Kielce.

Litak S. 1998. Szpitale w Polsce przedrozbiorowej. Rozwój i problematyka. In: M. Dąbrowska, J. Kruppé (eds.), Szpitalnictwo w dawnej Polsce. Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 66. Warszawa, 13-31.

Litak S. 2004. Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne. Lublin.

Męczkowski W. 1907. Prowizorowie w dawnej Polsce. Przyczynek do dziejów magistratury naszej. Cz. 2. Przegląd Historyczny 5 (2), 236-390.

Surdacki M. 2000. Ustrój polskich szpitali potrydenckich. In: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu. Roczniki Humanistyczne 48 (2).

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Kardyś, P. (2014). Anna Jabłońska, Funkcje społeczne parafii archidiakonatu gnieźnieńskiego w XVII wieku, Kielce 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(1), 152–154. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/744

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje