Tom 65 Nr 3 (2017)

					Pokaż  Tom 65 Nr 3 (2017)

Spora część tekstów zawartych w tym numerze stanowi kontynuację problematyki podejmowanej w nr 2/2017, tj.  studiów nad rozmatymi nowożytnymi naczyniami ceramicznymi (wyrobami z glin żelazistych, kamionką, porcelaną, fajansem itd.) używanymi w gospodarstwach domowych dawnej Rzeczypospolitej. Obejmują one charakterystykę poszczególnych zbiorów wyrobów, analizę ich proweniencji i przeznaczenia.

Opublikowane: 2017-01-01