Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Piotr Plisiecki [recenzja]

Autor

  • Elżbieta Kowalczyk-Heyman Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  • Tomasz Związek Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, młyny, młynarstwo

Abstrakt

Recenzja z publikacji (wyd. w 2015 r.) dotyczącej młynów wodnych i młynarstwa na obszarze województwa lubelskiego, w okresie do XVI stulecia.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Kowalczyk-Heyman, E., & Związek, T. (2017). Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Piotr Plisiecki [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(3), 410–420. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/975

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>