Nazwy miejscowe Polski. Historia — Pochodzenie — Zmiany, [t.] VIII: O–Pn, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2009 (2013) [recenzja]

Autor

  • Elżbieta Kowalczyk-Heyman Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Słowa kluczowe:

toponomasyka polska, słowniki nazw miejscowych

Abstrakt

Recenzja.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Długokęcki W., Kowalczyk E. 2003. Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej, cz. I: Granice komornictwa działdowskiego i nidzickiego. Kwartalnik Historyczny 110 (1), 46-49.

Długokęcki W., Kowalczyk E. 2004. Nieznane opisy granicy mazowiecko-krzyżackiej, cz. II: Granica komturstwa bałgijskiego (prokuratorstwo piskie i ełckie). Kwartalnik Historyczny 111 (1), 33-35.

Jóźwiak S. 2004. Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Malbork.

Kowalczyk E. 1997. Kozielsk i Żmigród – z okazji zakończenia edycji Słownika Starożytności Słowiańskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 45 (2), 223-228.

Kowalczyk E. 1999. (rec.). Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, red. K. Rymut, t. I: A-B, Kraków 1996, ss. 484, t. II: C-D, Kraków 1997, ss. 519. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 47 (1-2), 277-281.

Kowalczyk E. 2001. (rec.). Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – Zmiany, red. K. Rymut, t. III: E-I, Kraków 1999, ss. 543. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49 (3), 273-278.

Kowalczyk E. 2003. Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą). Warszawa.

Kowalczyk E. 2006. (rec.). Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – Zmiany, red. K. Rymut, t. V: Ko-Ky, Kraków 2003, ss. 533. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54 (2), 236-240.

Kowalczyk-Heyman E. 2012. Rzecz o szczegółach (Uwagi na marginesie pracy M. Radocha, Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku, Olsztyn 2011). Zapiski Historyczne 77 (3), 93.

Lalik T. 1967. Organizacja grodowo-prowincjonalna w Polsce XI i początków XII wieku. Studia z dziejów osadnictwa. 5. Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2014-01-01

Jak cytować

Kowalczyk-Heyman, E. (2014). Nazwy miejscowe Polski. Historia — Pochodzenie — Zmiany, [t.] VIII: O–Pn, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2009 (2013) [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(1), 154–156. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/745

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>