Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku przygotowały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, red. T. Jurek, Warszawa 2013 : [recenzja]

Autor

  • Elżbieta Kowalczyk-Heyman Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, Mazowsze, średniowiecze

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Kowalczyk-Heyman E. 2013. Karczma w Ruścu. Przyczynek do poznania późnośredniowiecznych dziejów karczem mazowieckich, „Rocznik Mazowiecki”, t. 26.

Wolff A. 1982. Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Kowalczyk-Heyman, E. (2015). Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku przygotowały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, red. T. Jurek, Warszawa 2013 : [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(1), 160–161. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/834

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>