Tom 65 Nr 2 (2017)

					Pokaż  Tom 65 Nr 2 (2017)
Bieżący numer czasopisma w znacznej części wypełniają atykuły na temat naczyń ceramicznych z XVI–XIX wieku znalezionych podczas badań archeologicznych w granicach współczesnej Polski. Rozważania autorów koncentrują się zwłaszcza na kwestiach struktury i zróżnicowania analizowanych zbiorów pod względem technologiczno-stylistycznym i funkcjonalnym, jak również powiązań kulturowych obserwowanych w nowożytnej ceramice.
Opublikowane: 2017-01-01