Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polskim przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 340 : [recenzja]

Autor

  • Bogusław Ulicki

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, ustawodawstwo przeciwpożarowe, Polska przedrozbiorowa

Abstrakt

Recenzja z publikacji (wyd. w 2014 r.) zawirającej historyczno-prawną analizę regulacji prawnych ochrony przeciwpożarowej. Zakres chronologiczny pracy obejmuje okres od reformy miejskiej w XIII–XIV w. po trzeci rozbiór Polski. 

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brak

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Ulicki, B. (2017). Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polskim przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 340 : [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 271–278. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/960

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje