Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy. Nowe ustalenia

Autor

  • Katarzyna Meyza Dział Archeologiczny Muzeum Warszawy

Słowa kluczowe:

warsztat garncarski, testament garncarza, nowożytność

Abstrakt

Dwa piece garncarskie odkryte i zbadane przez archeologów z Komisji Badań Dawnej Warszawy w latach pięćdziesiątych XX wieku dostarczyły cennych informacji na temat rzemiosła warszawskiego. Warsztat garncarski miasta Starej Warszawy funkcjonował extra muros. Jest on udokumentowany w źródłach historycznych, testamentem garncarza sporządzonym w 1696 r. Badania archeologiczne dowiodły, że wytwarzano w nim trzy rodzaje wyrobów glinianych: naczynia, kafle i fajki. Do niedawna znany był jako jedyny produkujący w Środkowej Europie główki fajek glinianych – złożonych (typu lüle). W wyniku ponownej analizy archiwalnej dokumentacji wykonanej w trakcie badań stwierdzono dwie fazy funkcjonowania warsztatu. Dzięki rozwojowi wiedzy na temat fajek holenderskich zmieniono dotychczasowe datowanie z końca XVII wieku na pierwszą połowę XVIII wieku.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Binford L.R. 1972. A New Method of Calculating Dates from Kaolin Pipe Stem Samples, An Archaeological Perspective: 343-345. New York and London.

Duco D,H. 1981. The Clay Tobacco Pipe in Seventeenth Century Netherlands, The Archaeology of the Clay Tobacco Pipes V, Europe 2, ed. P. Davey, BAR International Series S-106. Oxford.

Meulen J. van der. 2003. Goudse pijpenmakers en hun merken. Leiden.

Meyza K. 1997. Fajki gliniane z drugiej połowy XVII i z pierwszej połowy XVIII w., Almanach Muzealny 1: 31-44.Warsaw.

Meyza K. 2003 Badania archeologiczne na Pl. Zamkowym w Warszawie w latach 1977-83 Almanach Muzealny 4: 5-161

Meyza K. 2004. Die Herstellung von Tonpfeifern in einer warschauer Töpferwerkstatt vom Ende des 17. und ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Knasterkopf: 55-59. Hamburg.

Pela W. 2013. Historia badań archeologicznych i architektonicznych dawnej Warszawy. Archeologia Dawnej Warszawy 2. Warsaw.

Szczygielska W. 1991. Komisja Badań Dawnej Warszawy; prace archeologiczne, Kronika Zamkowa nr 1 (23): 22-29. Warsaw.

Świechowska A., Dukwicz R. 1955. Warsztat garncarski z końca XVII w. W: O. Puciata (red.), Szkice Staromiejskie: 151-173. Warsaw.

Świechowska A. 1955. Kafle warszawskie, W: O. Puciata (red.), Szkice Staromiejskie: 163-175. Warsaw.

Szwankowska H. 1991. Komisja Badań Dawnej Warszawy; prace architektoniczne i historyczne, Kronika Zamkowa 1 (23): 3-21. Warsaw.

Żurowski T. 1948-1949.Badania archeologiczne na trasie W-Z w Warszawie w 1948 r., „Ochrona Zabytków”, R. 2, nr 2, s. 87-93

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Meyza, K. (2017). Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy. Nowe ustalenia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 189–196. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/953

Numer

Dział

Studia i materiały