Inwentarz mienia - źródło do badań nad majątkiem osobistym duchowieństwa parafialnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.

Autor

  • Krzysztof Lewalski Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, inwentarz, ruchomości, majątek osobisty, duchowieństwo

Abstrakt

Publikacja inwentarzowego spisu majątku sporządzonego 8 grudnia 1911 r. w związku z procedurą wydzielenia na rzecz parafii czwartej części z majątku osobistego zmarłego ks. Aleksandra Ratyńskiego (1847–1911), administratora parafii Lubień, w diecezji kujawsko-kaliskiej.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Główka Dariusz. 2004. Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Jemielity Witold. 1994. Czwarta część majątku po zmarłych proboszczach dla parafii w Królestwie Polskim. Prawo Kanoniczne, 37 (1-2), 259-268.

Lewalski K. and Łysiak-Łątkowska A. (eds.), Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Lewalski K. 2015. Życie codzienne duchowieństwa w XIX wieku – droga do odheroizowania, trywializacji czy obiektywizacji obrazu grupy? In: K. Lewalski and A. Łysiak-Łątkowska (eds.), Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 12-55.

Mazur Elżbieta. 2008. Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Moczulska Agnieszka. 1977. Inwentarze, protokoły licytacji, intercyzy i testamenty zawarte w aktach notarialnych z obszaru Królestwa Polskiego w XIX wieku. Studia Źródłoznawcze 22, 217-224.

Piątkowski Sebastian. 2002. Niektóre elementy wyposażenia plebanii we wsi i miasteczku północnej Małopolski w pierwszej połowie XIX wieku. Studia Sandomierskie 9, 343-354.

Wolnicki Paweł. 2011. Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818-1918). Studium administracyjno-kancelaryjno-archiwalne. Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE.

Złotkowski Dariusz. 2005. „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…” Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 1. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.

Złotkowski Dariusz. 2006. „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…” Testamenty z pierwszej połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 2. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza.

Złotkowski Dariusz. 2011 „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi…” Testamenty z połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 3: 1834-1865. Częstochowa: POLIGRAM.

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Lewalski, K. (2017). Inwentarz mienia - źródło do badań nad majątkiem osobistym duchowieństwa parafialnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 257–266. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/958

Numer

Dział

Źródła