Kilka uwag o warsztacie naukowym na podstawie artykułu o średniowiecznym nożu z rękojeścią antropomorficzną ze Szczecina [artykuł recenzyjny]

Autor

  • Elżbieta Kowalczyk-Heyman Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, rękojeści noży, zabytki archeologiczne

Abstrakt

Artykuł recenzyjny dotyczący znaleziska ze Szczecina - rękojeści średniowiecznego noża przedstawiającego postać kobiety i małego psa, problemów z jego datowaniem i interpretacją.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biedermann H. 2001, Leksykon symboli, Warszawa.

Burrows J., Krüger J., Wietrzichowski F. 2002. Vier hochwertige Messergriffe des 13. Jahrhunderts aus Rostock, Dobbertin und Greifswald, „Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern”, Bd. 9, s. 218-220.

Codex Manesse. b.d. Codex Manesse, k. 13, https://commons.wikimedia.org.Codex_Manesse?uselang=pl (dostęp 18.08.2017).

Cooper J. C. 1998. Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań.

encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Nóż_z_rękojeścią_antropomorficzną_ze_Szczecina (dostęp 19.07.2017 r.) oraz www.pomeranica.pl.wiki/Nóż_z_rękojeścią_antropomorficzną_ze_ Szczecina (dostęp 19.07.2017).

Francke Cz. 1990. Bardo, woj. Wałbrzych (odkrycia i badania), „Silesia Antiqua”, t. XXXII, s. 220.

Gieysztor A. 1971. Kultura artystyczna przed powstaniem państwa polskiego i jej rozwój w osiedlach wczesnomiejskich, [w:] Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa, t. I, cz. 1.

Impelluso L. 2006. Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, Warszawa.

Kowalczyk-Heyman E. 2010. Anthropomorph verzierte mittelalterliche Messergriffe in Polen, Questiones Medii Aevi Novae, t. 15, red. W. Fałkowski, Warszawa, s. 241-282.

Kowalczyk-Heyman E. 2014. Znalezisko kolejnej średniowiecznej rękojeści antropomorficznej w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXII, nr 4, s. 625-635.

Leciejewicz L. 1974. O pochodzeniu rogowej rzeźby ze Wzgórza Zamkowego w Szczecinie, „Studia Archaeologica Pomeranica”, s. 177-188.

Leciejewicz L., Wesołowski S. 1983. Wymiana handlowa, [w:] Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, red. E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński, Polskie badania archeologiczne, t. 23, Wrocław.

Marcinkowski M. 2005/2006. Człowiek ukryty w kości – średniowieczne rzeźbione rękojeści noży z Elbląga na tle europejskim, „Materiały Zachodniopomorskie”, nowa seria, t. II/III, z. 1, s. 368.

Polak Z. 2004. Rękojeść noża z grodu w Pułtusku, „Spotkania z Zabytkami”, [t.] 28, nr 11 (213), s. 36.

Połczyński Z. 1990. Figurka kościana z terenu dawnego kościoła dominikanów w Toruniu, „Zapiski Historyczne”, R. 55, z. 1, s. 89-104.

Schäfer H. 2005. Kleidung und Schmuck im Spiegel archäologischer Funde, [w:] Archäologie unter dem Straßenpflaster 15 Jahre Stadtkernarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern, red. H. Jöns, F. Lüth, H. Schäfer, Schwerin, s. 347.

Slivka M. 1984. Parohová a kostená produkcia na Slovensku v období feudalizmu, „Slovenská Archeologia”, R. 32, z. 2, s. 385.

Słowiński S. 2000. Nóż z rękojeścią antropomorficzną ze Szczecina, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. 2, red. T. Białecki, Szczecin, s. 448.

Słowiński S. 2014. Najnowsze znalezisko na Podzamczu w Szczecinie – nóż z rękojeścią w kształcie postaci kobiecej, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie 2013, red. J. Kochanowska, Trzebiatów, s. 15-28.

Sztuka polska. 1971. Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. I, cz. 2, red. M. Walicki, Warszawa.

Wieczorowski T. 1952a. Figurka wczesnośredniowieczna ze Szczecina, „Sprawozdania PMA”, t. 4, z. 3-4, s. 172-173.

Wieczorowski T. 1952b. Szczecin, [w:] A. Gieysztor, Badania nad polskim wczesnym średniowieczem w roku 1951, „Przegląd Zachodni”, t. 8, z. 5-6, s. 342.

Wilska M. 2001. Biały piesek w kulturze dworskiej późnego średniowiecza, [w:] Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, Warszawa, s. 463-473.

http:// www.gothicivories.courtauld.ac.uk/images/ivory/db2269cc_513b30c9.html (dostęp 23.03.2012 r.).

Pobrania

Opublikowane

2017-01-01

Jak cytować

Kowalczyk-Heyman, E. (2017). Kilka uwag o warsztacie naukowym na podstawie artykułu o średniowiecznym nożu z rękojeścią antropomorficzną ze Szczecina [artykuł recenzyjny]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(4), 507–512. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/985

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>