Tu było Nowe Miasto — ślady dawnej odrębności

Autor

  • Marek Słoń Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Słowa kluczowe:

średniowiecze -- Polska, miasta średniowieczne -- Polska, organizacja terytorialna średniowiecza, lokacje miast w średniowieczu, urbanistyka średniowieczna, miasta średniowieczne -- organizacja, przestrzeń miejska w średniowieczu

Abstrakt

THERE WAS A NEW TOWN HERE. TRACES OF THE IDENTITY OF NEW-TOWN COMMUNITIES AFTER THEIR ABOLISHMENT

The article discusses the situation in an urban commune after abolishing a separate unit of New Town. The existence of separate urban structures in the past did not necessarily produce heterogeneity. On the other hand, in towns where a well-developed and relatively unified urban commune was divided (as, for instance, in Głogów/Glogau), the resultant parts could later develop very differently. The former division into separate communes could leave its traces in the functioning of a former New-Town centre, for example a market square or the cross in Świdnica/Schweidnitz. Usually, some separate legal regulations and the economic characteristics of the former parts remained unchanged; sometimes guilds stayed separate (except of textile merchants) if they were separate before, which was not necessarily the case. The full unification of urban space after combining communes was often hindered by a former borderline, such as town walls or a river. Such a barrier also had a symbolic significance and unification was accompanied with acts of breaking it.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berlekamp H. 1964. Probleme der Frühgeschichte Stralsunds, „Greifswald-Stralsunder Jahrbuch”, t. IV.

Brepohl W. 1984. Aus der Geschichte der Stadt Petershagen und ihrer Ortschaften, [w:] 1200 Jahre Petershagen 784–1984, Petershagen.

Chorowska M., Goliński M. 2008. Rozwój przestrzenny miasta i architektura do 1740 roku, [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. 4: Śląsk, z. 5: Świdnica, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław.

Eysymontt R. 2009. Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej, Wrocław.

Fritze W. 1987. Entstehung und Anfänge von Berlin, [w:] Bürger, Bauer, Edelmann: Berlin im Mittelalter, red. G. Saherwala, A. Theissen, Berlin.

Goliński M. 1996. Cechy a wspólnoty sąsiedzkie w średniowiecznych miastach śląskich (na przykładzie rzemiosłwłókienniczych), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Studia Polonica Historiae Urbanae, t. 1, Toruń.

Goliński M. 1997. Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2010, Wrocław.

Goliński M. 2008. Wrocławskie księgi szosu z lat 1370–1404, Wrocław.

Mikulski K. 1999. Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń.

Sauerbrey B. 1989. Die Wehrverfassung der Stadt Braunschweig im Spätmittelalter, Braunschweiger Werk stücke 75, Reihe A 27, Braunschweig.

Schich W. 1987. Das mittelalterliche Berlin (1237–1411), [w:] Geschichte Berlins von den Anfängen bis 1945, red. L. Demps, Berlin.

Słoń M. 2000. Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Warszawa.

Słoń M. 2011. Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Słoń, M. (2015). Tu było Nowe Miasto — ślady dawnej odrębności. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(2), 219–224. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/842

Numer

Dział

Studia i materiały