Tom 63 Nr 2 (2015)

					Pokaż  Tom 63 Nr 2 (2015)

Numer ten zawiera artykuły stanowiące próbę ponownego spojrzenia na problem zróżnicowania przestrzeni miasta komunalnego  w Europe Środkowo-Wschodniej pod względem  przestrzennym, społecznym, prawnym i symbolicznym. Wynika  to między innymi z refleksji nad nowymi propozycjami metodologicznymi, które traktują przestrzeń nie tylko jako miejsce dokonywania się procesów społecznych, lecz także jako produkt ludzkich działań i wyobrażeń.

Opublikowane: 2015-01-01

Studia i materiały