Siedziba Korabitów Ostrowskich w Maluszynie, Karolina Studnicka-Mariańczyk, Warszawa 2014 [recenzja]

Autor

  • Leszek Kajzer Uniwersytet Łódzki

Słowa kluczowe:

historia kultury materialnej, pałac, Maluszyn

Abstrakt

Recenzja książki.

Pobrania

Download data is not yet available.

Bibliografia

Augustyniak J. 2014. Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona, Łódź.

Głosek M. 1998. Dwór murowany w Bąkowej Górze, Łódź.

Kajzer L., Augustyniak J. 1986. Wstęp do studiów nad świeckim budownictwem obronnym sieradzkiego w XIII–XVII/XVIII wieku, Łódź.

Kajzer L. 2003. Czy Zbigniew Bąk mieszkał prawdziwym zamku?, „Kw.HKM”, R. LI, nr 3–4.

Kita J. 2007. Ostatnia z rodu — Ludwika z Korabitów Ostrowska, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 11–13 października 2006 r., t. 1, red. H. Łaszkiewicz, Lublin.

Kowecka E. 1984., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa.

Molik W. 1999. Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań.

Studnicka K. 2009. Siedziba ziemiańska rodziny Ostrowskich z Maluszyna, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria Zeszyty Historyczne”, nr 10.

Zakrzewski A.J. 2008. Wyścigi pławieńskie, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 2.

Zaroszyc D. 1991. Wykaz właścicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Kajzer, L. (2015). Siedziba Korabitów Ostrowskich w Maluszynie, Karolina Studnicka-Mariańczyk, Warszawa 2014 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(2), 359–363. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/852

Numer

Dział

Artykuły recenzyjne i recenzje

Inne teksty tego samego autora